qr kod na stranku

Tirolsko - AT33

regióny EÚ: Rakúsko > Západné Rakúsko > Tirolsko


mapka Tirolsko AT33
vlajka Tirolsko AT33 erb Tirolsko AT33
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20160,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201621,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020129
miera nezamestnanosti20214,8
miera zamestnanosti202174,1
počet obyvateľov2021760 105
hustota obyvateľstva201960,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202110,98
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202157,56
účasť na celoživotnom vzdelávaní202114,9
miera nezamestnanosti mladých20218,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,1
index demografickej závislosti202127,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202187,83

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Tirolsko

nace_r2%
J8,12 %
R-U16,44 %
F32,99 %
K7,82 %
O-Q94,725 %
A11,43 %
B-E64,417 %
M_N31,78 %
TOTAL377100 %
G-I107,128 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Tirolsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Tirolsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom AT33 Tirolsko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT33 Tirolsko demografická pyramída

ostatné: Západné Rakúsko, Tirolsko, Horné Rakúsko, Vorarlbersko, Salzbursko

susedia: Korutánsko, Horné Bavorsko, Benátsko, Salzbursko, Švábsko, Ostschweiz, Vorarlbersko, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

podregióny: Reutte, Innsbruck, Lienz, Tiroler Oberland, Tiroler Unterland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Tirolsko - AT33, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT33


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT33
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .