qr kod na stranku

Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža - ITH1

regióny EÚ: Taliansko > NORD-EST > Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža


mapka Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža ITH1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202121
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021151
miera nezamestnanosti20222,3
miera zamestnanosti202274,1
počet obyvateľov2022532 616
hustota obyvateľstva202272,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní202214,6
miera nezamestnanosti mladých20219,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201318,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,7
index demografickej závislosti202231,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202287,34

Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža in English: ITH1 podregióny: Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža

Zamestnanosť podľa sektorov, Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža

nace_r2%
R-U14,76 %
A15,96 %
B-E38,615 %
F19,57 %
G-I82,731 %
J4,12 %
K6,22 %
L1,71 %
M_N22,49 %
O-Q57,222 %
TOTAL263,1100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža, 2022 demograficky strom ITH1 Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža 1996 demografická pyramída demograficky strom ITH1 Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža demografická pyramída

ostatné: NORD-EST, Emilia-Romagna, Tridentsko-Horná Adiža, Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža, Furlansko-Júlske Benátky, Benátsko

susedia: Lombardsko, Tirolsko, Benátsko, Tridentsko-Horná Adiža, Salzbursko, Ostschweiz

podregióny: Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža - ITH1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITH1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITH1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .