qr kod na stranku

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen - ITH1

regióny EÚ: Taliansko > NORD-EST > Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen


mapka Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen ITH1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202121
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020150
miera nezamestnanosti20213,9
miera zamestnanosti202170,7
počet obyvateľov2021534 912
hustota obyvateľstva201972,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20217,54
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202145,26
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,1
miera nezamestnanosti mladých20219,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201318,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,5
index demografickej závislosti202130,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202182,09

Zamestnanosť podľa sektorov, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

nace_r2%
J3,61 %
R-U14,26 %
F18,88 %
K4,92 %
O-Q61,124 %
A166 %
B-E3916 %
M_N19,78 %
TOTAL249,7100 %
L1,61 %
G-I70,728 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 1996 demografická pyramída demograficky strom ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen demografická pyramída

ostatné: NORD-EST, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Benátsko, Emilia-Romagna, Furlansko-Júlske Benátky, Tridentsko-Horná Adiža

susedia: Lombardsko, Tirolsko, Benátsko, Tridentsko-Horná Adiža, Salzbursko, Ostschweiz

podregióny: Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen - ITH1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITH1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITH1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .