qr kod na stranku

Tridentsko-Horná Adiža - ITH2

regióny EÚ: Taliansko > NORD-EST > Tridentsko-Horná Adiža


mapka Tridentsko-Horná Adiža ITH2
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,8
miera nezamestnanosti mladých202212
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202219,1
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202214
Demografia
počet obyvateľov2022540 958
hustota obyvateľstva202288
index demografickej závislosti202236,1
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202284,22
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021126
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202269,5

viac na wikipédii wikidata Q1237 Tridentsko-Horná Adiža in English: ITH2 podregióny: Trento

demograficky strom ITH2 Tridentsko-Horná Adiža podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Tridentsko-Horná Adiža

nace_r2%
A9,74 %
B-E44,718 %
F14,36 %
G-I60,325 %
J7,33 %
K6,23 %
M_N24,410 %
O-Q60,925 %
R-U146 %
TOTAL243,2100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Tridentsko-Horná Adiža, 2022 demograficky strom ITH2 Tridentsko-Horná Adiža 1996 demografická pyramída demograficky strom ITH2 Tridentsko-Horná Adiža demografická pyramída

ostatné: NORD-EST, Emilia-Romagna, Tridentsko-Horná Adiža, Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža, Furlansko-Júlske Benátky, Benátsko

susedia: Benátsko, Lombardsko, Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža

podregióny: Trento

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Tridentsko-Horná Adiža - ITH2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITH2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITH2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .