qr kod na stranku

Tridentsko-Horná Adiža – ITH2

regióny EÚ: Taliansko > Severovýchodné Taliansko > Tridentsko-Horná Adiža


mapka Tridentsko-Horná Adiža ITH2
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202317,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202320,38
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20234,92
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202338,76
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202384,98
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023156,67
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20238,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022130
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202370,2
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202013

Viac na wikipédii Wikidata Q1237 OpenStreetMap 45757 Tridentsko-Horná Adiža in English: ITH2

Podregióny: provincia Trident

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,8
miera nezamestnanosti mladých202313,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202321,2

Zamestnanosť podľa sektorov, Tridentsko-Horná Adiža

NACE r2%NACE r2%
A9,24 %B-E44,718 %
F16,97 %G-I5824 %
J8,74 %K6,83 %
M_N24,110 %O-Q62,125 %
R-U13,96 %TOTAL245,4100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Tridentsko-Horná Adiža, 2023

Demografia

demograficky strom ITH2 Tridentsko-Horná Adiža 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2023542 996
hustota obyvateľstva202288
index demografickej závislosti202336,7
demograficky strom ITH2 Tridentsko-Horná Adiža demografická pyramída

Ostatné: Severovýchodné Taliansko, Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža, Benátsko, Furlansko-Júlske Benátky, Tridentsko-Horná Adiža, Emilia-Romagna

Susedia: Benátsko, Lombardsko, Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža

Podregióny: provincia Trident

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Tridentsko-Horná Adiža – ITH2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RITH2, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITH2