qr kod na stranku

Tridentsko-Horná Adiža – ITH2

regióny EÚ: Taliansko > Severovýchodné Taliansko > Tridentsko-Horná Adiža


mapka Tridentsko-Horná Adiža ITH2
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202214
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202220,03
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20226,32
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202236,43
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202284,22
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022185,19
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,6
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021126
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202269,5

Viac na wikipédii Wikidata Q1237 OpenStreetMap 45757 Tridentsko-Horná Adiža in English: ITH2

Podregióny: provincia Trident

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,8
miera nezamestnanosti mladých202212
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202219,1

Zamestnanosť podľa sektorov, Tridentsko-Horná Adiža

NACE r2%NACE r2%
A9,74 %B-E44,718 %
F14,36 %G-I60,325 %
J7,33 %K6,23 %
M_N24,410 %O-Q60,925 %
R-U146 %TOTAL243,2100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Tridentsko-Horná Adiža, 2022

Demografia

demograficky strom ITH2 Tridentsko-Horná Adiža 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2022540 958
hustota obyvateľstva202288
index demografickej závislosti202236,1
demograficky strom ITH2 Tridentsko-Horná Adiža demografická pyramída

Ostatné: Severovýchodné Taliansko, Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža, Tridentsko-Horná Adiža, Furlansko-Júlske Benátky, Emilia-Romagna, Benátsko

Susedia: Benátsko, Lombardsko, Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža

Podregióny: provincia Trident

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Tridentsko-Horná Adiža – ITH2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/ITH2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITH2