qr kod na stranku

Tridentsko-Horná Adiža - ITH2

regióny EÚ: Taliansko > NORD-EST > Tridentsko-Horná Adiža


mapka Tridentsko-Horná Adiža ITH2
vlajka Tridentsko-Horná Adiža ITH2 erb Tridentsko-Horná Adiža ITH2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202135
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020124
miera nezamestnanosti20214,8
miera zamestnanosti202167,3
počet obyvateľov2021542 166
hustota obyvateľstva201988,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20216,95
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202138,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní202114,8
miera nezamestnanosti mladých202115,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202114,6
index demografickej závislosti202135,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202183,99

viac na wikipédii

demograficky strom ITH2 Tridentsko-Horná Adiža podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Tridentsko-Horná Adiža

nace_r2%
J6,63 %
R-U14,66 %
F15,77 %
K6,23 %
O-Q62,826 %
A10,44 %
B-E45,419 %
M_N23,710 %
TOTAL237,4100 %
G-I5121 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Tridentsko-Horná Adiža, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Tridentsko-Horná Adiža

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITH2 Tridentsko-Horná Adiža 1996 demografická pyramída demograficky strom ITH2 Tridentsko-Horná Adiža demografická pyramída

ostatné: NORD-EST, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Benátsko, Emilia-Romagna, Furlansko-Júlske Benátky, Tridentsko-Horná Adiža

susedia: Benátsko, Lombardsko, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

podregióny: Trento

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Tridentsko-Horná Adiža - ITH2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITH2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITH2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .