qr kod na stranku

NORD-EST - ITH

regióny EÚ: Taliansko > NORD-EST


mapka NORD-EST ITH
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202141,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020111
miera nezamestnanosti20215,4
miera zamestnanosti202167,2
počet obyvateľov202111 587 355
hustota obyvateľstva2019192,3
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20216,44
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202132,71
účasť na celoživotnom vzdelávaní202111,5
miera nezamestnanosti mladých202119,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202133,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202113,6
index demografickej závislosti202137,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202180,4
demograficky strom ITH NORD-EST podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, NORD-EST

nace_r2%
J112,32 %
R-U342,17 %
F296,86 %
K145,93 %
O-Q930,818 %
A177,54 %
B-E134227 %
M_N507,810 %
TOTAL5056,3100 %
L24,50 %
G-I1176,723 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, NORD-EST, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, NORD-EST

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITH NORD-EST demografická pyramída

ostatné: Taliansko, Ostrovy (IT), NORD-EST, NORD-OVEST, SUD, CENTRO (IT)

susedia: Slovinsko, NORD-OVEST, CENTRO (IT), Západné Rakúsko, Južné Rakúsko, Švajčiarsko

podregióny: Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Tridentsko-Horná Adiža, Benátsko, Furlansko-Júlske Benátky, Emilia-Romagna

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - NORD-EST - ITH, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITH


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITH
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .