qr kod na stranku

SUD - ITF

regióny EÚ: Taliansko > SUD


mapka SUD ITF
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202110,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202164,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202063
miera nezamestnanosti202116,3
miera zamestnanosti202145,2
počet obyvateľov202113 539 074
hustota obyvateľstva2019188,5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20219,89
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202130,08
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,7
miera nezamestnanosti mladých202141,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202148,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202125,5
index demografickej závislosti202134
podiel zamestnanosti mužov a žien202157,12
demograficky strom ITF SUD podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, SUD

nace_r2%
J76,52 %
R-U265,36 %
F304,67 %
K69,82 %
O-Q970,524 %
A286,57 %
B-E615,515 %
M_N411,510 %
TOTAL4093,5100 %
L14,80 %
G-I1078,626 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, SUD, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, SUD

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITF SUD 1996 demografická pyramída demograficky strom ITF SUD demografická pyramída

ostatné: Taliansko, Ostrovy (IT), NORD-EST, NORD-OVEST, SUD, CENTRO (IT)

susedia: CENTRO (IT)

podregióny: Abruzzy, Molise, Kampánia, Apúlia, Basilicata, Kalábria

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - SUD - ITF, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITF


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITF
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .