qr kod na stranku

Abruzzy - ITF1

regióny EÚ: Taliansko > SUD > Abruzzy


mapka Abruzzy ITF1
vlajka Abruzzy ITF1 erb Abruzzy ITF1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20215,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202162
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202181
miera nezamestnanosti20219,6
miera zamestnanosti202157,8
počet obyvateľov20221 275 950
hustota obyvateľstva2019120,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20219,3
miera nezamestnanosti mladých202129,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202133,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202117
index demografickej závislosti202239,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202167,68

viac na wikipédii

demograficky strom ITF1 Abruzzy podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Abruzzy

nace_r2%
A21,64 %
B-E98,320 %
F39,38 %
G-I120,825 %
J7,72 %
K10,42 %
L1,50 %
M_N51,611 %
O-Q102,521 %
R-U30,86 %
TOTAL484,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Abruzzy, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Abruzzy

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITF1 Abruzzy 1996 demografická pyramída demograficky strom ITF1 Abruzzy demografická pyramída

ostatné: SUD, Basilicata, Abruzzy, Kalábria, Kampánia, Apúlia, Molise

susedia: Molise, Lazio, Marky

podregióny: L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Abruzzy - ITF1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITF1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITF1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .