qr kod na stranku

Lazio - ITI4

regióny EÚ: Taliansko > CENTRO (IT) > Lazio


mapka Lazio ITI4
vlajka Lazio ITI4 erb Lazio ITI4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20215,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202156,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020109
miera nezamestnanosti202110,2
miera zamestnanosti202159,8
počet obyvateľov20215 730 399
hustota obyvateľstva2019343
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202110,42
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202128,97
účasť na celoživotnom vzdelávaní202111,3
miera nezamestnanosti mladých202134,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202147,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202117,7
index demografickej závislosti202135,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202176,7

viac na wikipédii

demograficky strom ITI4 Lazio podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Lazio

nace_r2%
J144,86 %
R-U214,39 %
F119,45 %
K703 %
O-Q546,224 %
A64,53 %
B-E222,210 %
M_N314,814 %
TOTAL2265,7100 %
L22,41 %
G-I547,224 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Lazio, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Lazio

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITI4 Lazio 1996 demografická pyramída demograficky strom ITI4 Lazio demografická pyramída

Z wikipédie:

Lazio (po slovensky nepresne aj Latium) je administratívny región v strednom Taliansku. Leží medzi regiónmi Toskánsko, Umbria, Abruzze, Molise, Kampánia a medzi Tyrrhenským morom.

Hlavným mestom je Rím, s ktorým je nerozlučne spojený aj Vatikán, ako sídlo pápeža a centrum kresťanstva. V Ríme žije vyše 50 % obyvateľov Lazia.

Geografia

25 % územia zaberajú vrchy, podhorie Severných Apenín (napríklad Albánske vrchy pri Ríme). Kým sever a juh Lazia sú úrodné (vulkanická pôda), stred je neúrodný, pretože tu kedysi boli močiare (Pontské močiare).

Územie

Hospodárstvo

Lazio je, s výnimkou priemyselného Ríma, poľnohospodárska oblasť, najmä na juhovýchod a východ od Ríma (pšenica, kukurica, olivy, vinič, ovocné stromy, zelenina).

Dejiny a pamiatky

Meno je odvodené od starorímskej provincie Latium, jadra Rímskej ríše. Po celom kraji možno dodnes nájsť stopy dávnych národov a kultúr, žili tu Etruskovia, Latinovia, Hernikovia a Volskovia, vojenské výpravy sem priviedli Vizigótov, Kartágincov, Vandalov, Ostrogótov, Byzantíncov aj Longobardov.

Možno tu naraziť na nespočetný rad pamiatok.

ostatné: CENTRO (IT), Umbria, Lazio, Toskánsko, Marky

susedia: Molise, Toskánsko, Marky, Umbria, Kampánia, Abruzzy

podregióny: Viterbo, Rieti, provincia Rím, Latina, Frosinone

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lazio - ITI4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITI4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITI4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .