qr kod na stranku

CENTRO (IT) - ITI

regióny EÚ: Taliansko > CENTRO (IT)


mapka CENTRO (IT) ITI
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202153,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021101
miera nezamestnanosti20218,8
miera zamestnanosti202162,5
počet obyvateľov202211 724 035
hustota obyvateľstva2019207,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202111,1
miera nezamestnanosti mladých202129,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202139,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202116,6
index demografickej závislosti202238,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202178,71
demograficky strom ITI CENTRO (IT) podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, CENTRO (IT)

nace_r2%
A145,53 %
B-E79217 %
F273,16 %
G-I1167,624 %
J195,74 %
K128,13 %
L38,81 %
M_N565,212 %
O-Q1049,822 %
R-U427,19 %
TOTAL4782,8100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, CENTRO (IT), 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, CENTRO (IT)

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITI CENTRO (IT) demografická pyramída

ostatné: Taliansko, Ostrovy (IT), NORD-EST, NORD-OVEST, SUD, CENTRO (IT)

susedia: NORD-EST, NORD-OVEST, SUD

podregióny: Toskánsko, Umbria, Marky, Lazio

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - CENTRO (IT) - ITI, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITI


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITI
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .