qr kod na stranku

Ostrovy (IT) - ITG

regióny EÚ: Taliansko > Ostrovy (IT)


mapka Ostrovy (IT) ITG
vlajka Ostrovy (IT) ITG erb Ostrovy (IT) ITG
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202111,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202166,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202161
miera nezamestnanosti202117,5
miera zamestnanosti202144,2
počet obyvateľov20216 423 749
hustota obyvateľstva2019132,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,1
miera nezamestnanosti mladých202146,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202151,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202127,8
index demografickej závislosti202136,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202160,44
demograficky strom ITG Ostrovy (IT) podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Ostrovy (IT)

nace_r2%
A151,38 %
B-E170,39 %
F136,67 %
G-I501,127 %
J29,92 %
K28,62 %
L8,70 %
M_N188,110 %
O-Q524,928 %
R-U134,57 %
TOTAL1874,1100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Ostrovy (IT), 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Ostrovy (IT)

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITG Ostrovy (IT) 1996 demografická pyramída demograficky strom ITG Ostrovy (IT) demografická pyramída

ostatné: Taliansko, Ostrovy (IT), NORD-EST, NORD-OVEST, SUD, CENTRO (IT)

podregióny: Sicília, Sardínia

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Ostrovy (IT) - ITG, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITG


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITG
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .