Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Ostrovy (IT) - ITG

regióny EÚ: Taliansko > Ostrovy (IT)


mapka Ostrovy (IT) ITG
vlajka Ostrovy (IT) ITG erb Ostrovy (IT) ITG
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202010.3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201961
miera nezamestnanosti202016.9
miera zamestnanosti202043.7
počet obyvateľov20206 486 911
hustota obyvateľstva2019132.6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202011.9
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202033.11
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205.7
miera nezamestnanosti mladých202046.7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202048.8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202027.2
index demografickej závislosti202034.5
podiel zamestnanosti mužov a žien202061.03
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020116.67
demograficky strom ITG Ostrovy (IT) podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Ostrovy (IT)

nace_r2%
K30.92 %
A145.28 %
R-U130.97 %
M_N188.510 %
J23.71 %
L9.81 %
TOTAL1912.1100 %
F120.46 %
O-Q548.429 %
B-E180.59 %
G-I533.828 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Ostrovy (IT), 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Ostrovy (IT)

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITG Ostrovy (IT) 1996 demografická pyramída demograficky strom ITG Ostrovy (IT) demografická pyramída

ostatné: Taliansko, NORD-OVEST, Ostrovy (IT), NORD-EST, SUD, CENTRO (IT)

podregióny: Sicília, Sardínia

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Ostrovy (IT) - ITG, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITG


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITG