qr kod na stranku

Sicília - ITG1

regióny EÚ: Taliansko > Ostrovy (IT) > Sicília


mapka Sicília ITG1
vlajka Sicília ITG1 erb Sicília ITG1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202113,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202170
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202158
miera nezamestnanosti202119
miera zamestnanosti202141,1
počet obyvateľov20224 833 329
hustota obyvateľstva2019192,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,1
miera nezamestnanosti mladých202148,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202153,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202130,2
index demografickej závislosti202235,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202154,7

viac na wikipédii

demograficky strom ITG1 Sicília podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Sicília

nace_r2%
A117,49 %
B-E123,89 %
F95,37 %
G-I343,526 %
J20,42 %
K20,52 %
L6,50 %
M_N129,410 %
O-Q374,729 %
R-U79,36 %
TOTAL1310,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Sicília, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Sicília

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITG1 Sicília 1996 demografická pyramída demograficky strom ITG1 Sicília demografická pyramída

ostatné: Ostrovy (IT), Sicília, Sardínia

podregióny: Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Sicília - ITG1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITG1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITG1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .