qr kod na stranku

NORD-OVEST - ITC

regióny EÚ: Taliansko > NORD-OVEST


mapka NORD-OVEST ITC
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202149,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021118
miera nezamestnanosti20216,6
miera zamestnanosti202165,9
počet obyvateľov202215 831 941
hustota obyvateľstva2019282,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,5
miera nezamestnanosti mladých202122,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202131,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202117,4
index demografickej závislosti202239
podiel zamestnanosti mužov a žien202180,91
demograficky strom ITC NORD-OVEST podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, NORD-OVEST

nace_r2%
A152,62 %
B-E1657,525 %
F419,76 %
G-I1526,723 %
J241,34 %
K252,84 %
L49,41 %
M_N791,612 %
O-Q1174,317 %
R-U481,37 %
TOTAL6747,2100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, NORD-OVEST, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, NORD-OVEST

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITC NORD-OVEST 1996 demografická pyramída demograficky strom ITC NORD-OVEST demografická pyramída

ostatné: Taliansko, Ostrovy (IT), NORD-EST, NORD-OVEST, SUD, CENTRO (IT)

susedia: NORD-EST, Švajčiarsko, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, Auvergne-Rhône-Alpes, CENTRO (IT)

podregióny: Piemont, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Ligúria, Lombardsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - NORD-OVEST - ITC, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITC


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITC
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .