qr kod na stranku

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - ITC2

regióny EÚ: Taliansko > NORD-OVEST > Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste


mapka Valle d\
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20182,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201840,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020122
miera nezamestnanosti20217,3
miera zamestnanosti202166,5
počet obyvateľov2021124 089
hustota obyvateľstva201938,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20216,42
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202127,62
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202116,1
index demografickej závislosti202138,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,41

Zamestnanosť podľa sektorov, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

nace_r2%
R-U3,46 %
F5,110 %
O-Q15,129 %
A1,63 %
B-E611 %
M_N5,310 %
TOTAL52,7100 %
G-I1427 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Valle d

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITC2 Valle d\ demograficky strom ITC2 Valle d\

ostatné: NORD-OVEST, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Lombardsko, Ligúria, Piemont

susedia: Piemont, Rhône-Alpes, Région lémanique

podregióny: Valle d’Aosta

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - ITC2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITC2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITC2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .