qr kod na stranku

Rhône-Alpes - FRK2

regióny EÚ: Francúzsko > Auvergne-Rhône-Alpes > Rhône-Alpes


mapka Rhône-Alpes FRK2
vlajka Rhône-Alpes FRK2 erb Rhône-Alpes FRK2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202121
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021105
miera nezamestnanosti20217,2
miera zamestnanosti202169,8
počet obyvateľov20226 785 195
hustota obyvateľstva2019150,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,3
miera nezamestnanosti mladých202116,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202130,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,5
index demografickej závislosti202231,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,02

viac na wikipédii

demograficky strom FRK2 Rhône-Alpes podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Rhône-Alpes

nace_r2%
A52,62 %
B-E440,515 %
F211,37 %
G-I602,421 %
J96,13 %
K82,13 %
L39,31 %
M_N322,511 %
NRP72,12 %
O-Q823,928 %
R-U166,76 %
TOTAL2909,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Rhône-Alpes, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Rhône-Alpes

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRK2 Rhône-Alpes 1996 demografická pyramída demograficky strom FRK2 Rhône-Alpes demografická pyramída

ostatné: Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne, Rhône-Alpes

susedia: Burgundsko, Languedoc-Roussillon, Région lémanique, Auvergne, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Piemont, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Franche-Comté

podregióny: Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Rhône-Alpes - FRK2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRK2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRK2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .