qr kod na stranku

Burgundsko - FRC1

regióny EÚ: Francúzsko > Burgundsko-Franche-Comté > Burgundsko


mapka Burgundsko FRC1
vlajka Burgundsko FRC1 erb Burgundsko FRC1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202133,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202086
miera nezamestnanosti20217,2
miera zamestnanosti202168,8
počet obyvateľov20211 615 259
hustota obyvateľstva201951,3
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20218,35
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202127,71
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,3
miera nezamestnanosti mladých202114,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201843,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,1
index demografickej závislosti202142,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,72

viac na wikipédii

demograficky strom FRC1 Burgundsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Burgundsko

nace_r2%
NRP10,92 %
J8,51 %
R-U37,16 %
F47,17 %
K19,43 %
O-Q216,933 %
A18,63 %
B-E97,415 %
M_N44,47 %
TOTAL651100 %
L6,31 %
G-I144,322 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Burgundsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Burgundsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRC1 Burgundsko 1996 demografická pyramída demograficky strom FRC1 Burgundsko demografická pyramída

ostatné: Burgundsko-Franche-Comté, Burgundsko, Franche-Comté

susedia: Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Auvergne, Centre, Rhône-Alpes, Île de France

podregióny: Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Burgundsko - FRC1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRC1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRC1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .