qr kod na stranku

Île de France - FR10

regióny EÚ: Francúzsko > Île-de-France > Île de France


mapka Île de France FR10
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202129,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021176
miera nezamestnanosti20218
miera zamestnanosti202169,8
počet obyvateľov202112 348 605
hustota obyvateľstva20191026,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,7
miera nezamestnanosti mladých202120,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202137,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,2
index demografickej závislosti202123,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,96
demograficky strom FR10 Île de France podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Île de France

nace_r2%
A9,90 %
B-E412,17 %
F2394 %
G-I1154,121 %
J416,27 %
K356,86 %
L98,42 %
M_N859,615 %
NRP262,65 %
O-Q1447,326 %
R-U364,76 %
TOTAL5620,8100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Île de France, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Île de France

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FR10 Île de France 1996 demografická pyramída demograficky strom FR10 Île de France demografická pyramída

ostatné: Île-de-France, Île de France

susedia: Champagne-Ardenne, Horná Normandia, Burgundsko, Centre, Pikardia

podregióny: Paríž, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Île de France - FR10, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FR10


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FR10
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .