qr kod na stranku

Horná Normandia - FRD2

regióny EÚ: Francúzsko > Normandia > Horná Normandia


mapka Horná Normandia FRD2
vlajka Horná Normandia FRD2 erb Horná Normandia FRD2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202132
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202187
miera nezamestnanosti20217,6
miera zamestnanosti202167,3
počet obyvateľov20221 851 711
hustota obyvateľstva2019151,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,1
miera nezamestnanosti mladých202119,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202137,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202111,9
index demografickej závislosti202234,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,02

viac na wikipédii

demograficky strom FRD2 Horná Normandia podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Horná Normandia

nace_r2%
A24,63 %
B-E133,918 %
F54,27 %
G-I156,621 %
J12,42 %
K24,43 %
L7,91 %
M_N527 %
NRP24,23 %
O-Q22030 %
R-U31,64 %
TOTAL742100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Horná Normandia, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Horná Normandia

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRD2 Horná Normandia 1996 demografická pyramída demograficky strom FRD2 Horná Normandia demografická pyramída

ostatné: Normandia, Dolná Normandia, Horná Normandia

susedia: Centre, Île de France, Dolná Normandia, Pikardia

podregióny: Eure, Seine-Maritime

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Horná Normandia - FRD2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRD2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRD2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .