qr kod na stranku

Centre - FRB0

regióny EÚ: Francúzsko > CENTRE – VAL DE LOIRE > Centre


mapka Centre FRB0
vlajka Centre FRB0 erb Centre FRB0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202125,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202186
miera nezamestnanosti20217,2
miera zamestnanosti202168,9
počet obyvateľov20212 567 768
hustota obyvateľstva201965,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20219,7
miera nezamestnanosti mladých202118,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202122
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,4
index demografickej závislosti202139
podiel zamestnanosti mužov a žien202195,6

viac na wikipédii

demograficky strom FRB0 Centre podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Centre

nace_r2%
A29,63 %
B-E158,515 %
F70,77 %
G-I237,623 %
J21,32 %
K29,63 %
L7,51 %
M_N102,310 %
NRP26,73 %
O-Q321,230 %
R-U49,15 %
TOTAL1054100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Centre, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Centre

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRB0 Centre 1996 demografická pyramída demograficky strom FRB0 Centre demografická pyramída

ostatné: CENTRE – VAL DE LOIRE, Centre

susedia: Burgundsko, Île de France, Poitou-Charentes, Horná Normandia, Limuzínsko, Auvergne, Dolná Normandia, Pays-de-la-Loire

podregióny: Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Centre - FRB0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRB0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRB0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .