qr kod na stranku

Dolná Normandia - FRD1

regióny EÚ: Francúzsko > Normandia > Dolná Normandia


mapka Dolná Normandia FRD1
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,3
miera nezamestnanosti mladých202216,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202219,3
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202213,8
Demografia
počet obyvateľov20221 468 032
hustota obyvateľstva202282,6
index demografickej závislosti202242
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202298,85
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201726,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202211
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202181
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202269,2

viac na wikipédii wikidata Q16954 Dolná Normandia in English: FRD1 podregióny: Calvados, Manche, Orne

demograficky strom FRD1 Dolná Normandia podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolná Normandia

nace_r2%
A43,87 %
B-E89,515 %
F437 %
G-I112,419 %
J11,92 %
K15,53 %
L8,81 %
M_N57,210 %
NRP6,81 %
O-Q171,429 %
R-U38,86 %
TOTAL598,9100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolná Normandia, 2022 demograficky strom FRD1 Dolná Normandia 1996 demografická pyramída demograficky strom FRD1 Dolná Normandia demografická pyramída

ostatné: Normandia, Horná Normandia, Dolná Normandia

susedia: Horná Normandia, Centre, Pays-de-la-Loire, Bretónsko

podregióny: Calvados, Manche, Orne

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Dolná Normandia - FRD1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRD1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRD1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .