qr kod na stranku

Dolná Normandia - FRD1

regióny EÚ: Francúzsko > Normandia > Dolná Normandia


mapka Dolná Normandia FRD1
vlajka Dolná Normandia FRD1 erb Dolná Normandia FRD1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202120,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202081
miera nezamestnanosti20216,5
miera zamestnanosti202168,1
počet obyvateľov20211 463 498
hustota obyvateľstva201982,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202110,42
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202128,25
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,4
miera nezamestnanosti mladých202112,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201726,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,5
index demografickej závislosti202141,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,06

viac na wikipédii

demograficky strom FRD1 Dolná Normandia podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolná Normandia

nace_r2%
NRP13,52 %
J7,31 %
R-U36,26 %
F36,36 %
K16,93 %
O-Q165,129 %
A38,87 %
B-E93,616 %
M_N48,68 %
TOTAL578,9100 %
L5,41 %
G-I117,220 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolná Normandia, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Dolná Normandia

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRD1 Dolná Normandia 1996 demografická pyramída demograficky strom FRD1 Dolná Normandia demografická pyramída

ostatné: Normandia, Dolná Normandia, Horná Normandia

susedia: Horná Normandia, Centre, Pays-de-la-Loire, Bretónsko

podregióny: Calvados, Manche, Orne

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Dolná Normandia - FRD1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRD1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRD1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .