qr kod na stranku

Normandia - FRD

regióny EÚ: Francúzsko > Normandia


mapka Normandia FRD
vlajka Normandia FRD erb Normandia FRD
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212
podiel dlhodobo nezamestnaných202127,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202083
miera nezamestnanosti20217,1
miera zamestnanosti202167,7
počet obyvateľov20213 313 398
hustota obyvateľstva2019110,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20216,77
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202128,56
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,2
miera nezamestnanosti mladých202116,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202133
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,5
index demografickej závislosti202137,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,47

viac na wikipédii

demograficky strom FRD Normandia podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Normandia

nace_r2%
NRP37,73 %
J19,81 %
R-U67,75 %
F90,67 %
K41,33 %
O-Q385,129 %
A63,45 %
B-E227,517 %
M_N100,68 %
TOTAL1320,8100 %
L13,31 %
G-I273,721 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Normandia, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Normandia

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRD Normandia 1996 demografická pyramída demograficky strom FRD Normandia demografická pyramída

ostatné: Francúzsko, Nové Akvitánsko, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, CENTRE – VAL DE LOIRE, CORSE, Île-de-France, Burgundsko-Franche-Comté, Normandia, Zámorský departement, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, BRETAGNE, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, PAYS DE LA LOIRE, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitánia

susedia: PAYS DE LA LOIRE, CENTRE – VAL DE LOIRE, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, BRETAGNE, Île-de-France

podregióny: Dolná Normandia, Horná Normandia

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Normandia - FRD, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRD


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRD
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .