qr kod na stranku

Nové Akvitánsko - FRI

regióny EÚ: Francúzsko > Nové Akvitánsko


mapka Nové Akvitánsko FRI
vlajka Nové Akvitánsko FRI erb Nové Akvitánsko FRI
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202123,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202087
miera nezamestnanosti20217,7
miera zamestnanosti202168,8
počet obyvateľov20216 058 437
hustota obyvateľstva201971,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20217,83
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202127,69
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112
miera nezamestnanosti mladých202118,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202136,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202111,8
index demografickej závislosti202141,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202194,22

viac na wikipédii

demograficky strom FRI Nové Akvitánsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Nové Akvitánsko

nace_r2%
NRP61,83 %
J50,82 %
R-U139,36 %
F200,28 %
K91,34 %
O-Q776,531 %
A109,14 %
B-E270,711 %
M_N215,59 %
TOTAL2465,2100 %
L31,51 %
G-I518,621 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Nové Akvitánsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nové Akvitánsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRI Nové Akvitánsko 1996 demografická pyramída demograficky strom FRI Nové Akvitánsko demografická pyramída

ostatné: Francúzsko, Nové Akvitánsko, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, CENTRE – VAL DE LOIRE, CORSE, Île-de-France, Burgundsko-Franche-Comté, Normandia, Zámorský departement, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, BRETAGNE, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, PAYS DE LA LOIRE, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitánia

susedia: Occitánia, Auvergne-Rhône-Alpes, NORESTE, PAYS DE LA LOIRE, CENTRE – VAL DE LOIRE

podregióny: Akvitánsko, Limuzínsko, Poitou-Charentes

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Nové Akvitánsko - FRI, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRI


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRI
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .