qr kod na stranku

BRETAGNE - FRH

regióny EÚ: Francúzsko > BRETAGNE


mapka BRETAGNE FRH
vlajka BRETAGNE FRH erb BRETAGNE FRH
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202120,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202090
miera nezamestnanosti20215,8
miera zamestnanosti202169,9
počet obyvateľov20213 386 415
hustota obyvateľstva2019122,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20216,97
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202129,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní202111,1
miera nezamestnanosti mladých202113,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202135,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,8
index demografickej závislosti202138,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202194,3
demograficky strom FRH BRETAGNE podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, BRETAGNE

nace_r2%
NRP30,92 %
J413 %
R-U80,46 %
F91,46 %
K44,63 %
O-Q418,630 %
A58,54 %
B-E203,114 %
M_N120,28 %
TOTAL1418,3100 %
L22,22 %
G-I307,622 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, BRETAGNE, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, BRETAGNE

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRH BRETAGNE 1996 demografická pyramída demograficky strom FRH BRETAGNE demografická pyramída

ostatné: Francúzsko, Nové Akvitánsko, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, CENTRE – VAL DE LOIRE, CORSE, Île-de-France, Burgundsko-Franche-Comté, Normandia, Zámorský departement, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, BRETAGNE, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, PAYS DE LA LOIRE, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitánia

susedia: Normandia, PAYS DE LA LOIRE

podregióny: Bretónsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - BRETAGNE - FRH, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRH


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRH
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .