qr kod na stranku

Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko - FRF

regióny EÚ: Francúzsko > Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko


mapka Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko FRF
vlajka Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko FRF
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202131,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202185
miera nezamestnanosti20218,2
miera zamestnanosti202165,7
počet obyvateľov20215 546 553
hustota obyvateľstva201996,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,6
miera nezamestnanosti mladých202118,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202132,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,5
index demografickej závislosti202133,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202189,9

viac na wikipédii

demograficky strom FRF Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko

nace_r2%
A55,72 %
B-E419,319 %
F1517 %
G-I471,621 %
J41,32 %
K69,53 %
L11,61 %
M_N188,68 %
NRP38,12 %
O-Q68731 %
R-U103,75 %
TOTAL2237,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRF Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko 1996 demografická pyramída demograficky strom FRF Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko demografická pyramída

ostatné: Francúzsko, Nové Akvitánsko, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, CENTRE – VAL DE LOIRE, CORSE, Île-de-France, Burgundsko-Franche-Comté, Normandia, Zámorský departement, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, BRETAGNE, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, PAYS DE LA LOIRE, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitánia

susedia: Sársko, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, Bádensko-Württembersko, Luxemburg, Valónsko, Île-de-France, Švajčiarsko, Burgundsko-Franche-Comté, Porýnie-Falcko

podregióny: Alsasko, Champagne-Ardenne, Lotrinsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko - FRF, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRF


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRF
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .