qr kod na stranku

Île-de-France - FR1

regióny EÚ: Francúzsko > Île-de-France


mapka Île-de-France FR1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202129,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020176
miera nezamestnanosti20218
miera zamestnanosti202169,8
počet obyvateľov202112 348 605
hustota obyvateľstva20191026,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20217,1
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202119,96
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,7
miera nezamestnanosti mladých202120,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202137,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,2
index demografickej závislosti202123,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,96

viac na wikipédii

demograficky strom FR1 Île-de-France podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Île-de-France

nace_r2%
NRP262,65 %
J416,27 %
R-U364,76 %
F2394 %
K356,86 %
O-Q1447,326 %
A9,90 %
B-E412,17 %
M_N859,615 %
TOTAL5620,8100 %
L98,42 %
G-I1154,121 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Île-de-France, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Île-de-France

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FR1 Île-de-France 1996 demografická pyramída demograficky strom FR1 Île-de-France demografická pyramída

ostatné: Francúzsko, Nové Akvitánsko, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, CENTRE – VAL DE LOIRE, CORSE, Île-de-France, Burgundsko-Franche-Comté, Normandia, Zámorský departement, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, BRETAGNE, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, PAYS DE LA LOIRE, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitánia

susedia: CENTRE – VAL DE LOIRE, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, Normandia, Burgundsko-Franche-Comté

podregióny: Île de France

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Île-de-France - FR1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FR1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FR1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .