qr kod na stranku

Zámorský departement - FRY

regióny EÚ: Francúzsko > Zámorský departement


mapka Zámorský departement FRY
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20218,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202151,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202159
miera nezamestnanosti202116,6
miera zamestnanosti202149,7
počet obyvateľov20222 225 088
hustota obyvateľstva201924,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217
miera nezamestnanosti mladých202138,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202154
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202119,6
index demografickej závislosti202223,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,16

viac na wikipédii

demograficky strom FRY Zámorský departement podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Zámorský departement

nace_r2%
A17,53 %
B-E40,17 %
F35,36 %
G-I12321 %
J8,82 %
K12,42 %
L5,31 %
M_N437 %
NRP224 %
O-Q234,240 %
R-U38,97 %
TOTAL580,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Zámorský departement, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Zámorský departement

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRY Zámorský departement demografická pyramída

ostatné: Francúzsko, Nové Akvitánsko, BRETAGNE, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, CENTRE – VAL DE LOIRE, CORSE, Île-de-France, Burgundsko-Franche-Comté, Normandia, Zámorský departement, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, PAYS DE LA LOIRE, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitánia

podregióny: Guadeloupe, Martinik, Francúzska Guyana, Réunion, Mayotte

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Zámorský departement - FRY, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .