qr kod na stranku

Francúzska Guyana - FRY3

regióny EÚ: Francúzsko > Zámorský departement > Francúzska Guyana


mapka Francúzska Guyana FRY3
vlajka Francúzska Guyana FRY3 erb Francúzska Guyana FRY3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20218,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202156,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202144
miera nezamestnanosti202114,5
miera zamestnanosti202141,4
počet obyvateľov2022296 058
hustota obyvateľstva20193,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,9
miera nezamestnanosti mladých201937,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202122,2
index demografickej závislosti202210,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202178,68

viac na wikipédii

demograficky strom FRY3 Francúzska Guyana podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Francúzska Guyana

nace_r2%
B-E3,96 %
F5,99 %
G-I12,119 %
M_N4,67 %
NRP3,66 %
O-Q28,443 %
R-U3,15 %
TOTAL65,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Francúzska Guyana, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Francúzska Guyana

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRY3 Francúzska Guyana demografická pyramída

ostatné: Zámorský departement, Réunion, Francúzska Guyana, Martinik, Guadeloupe, Mayotte

podregióny: Guyane

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Francúzska Guyana - FRY3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .