Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Guyane - FRY3

regióny EÚ: Francúzsko > RUP FR – RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES FRANÇAISES > Guyane


mapka Guyane FRY3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť201913.5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201847
miera nezamestnanosti201920.2
miera zamestnanosti201943.2
počet obyvateľov2019283 539
hustota obyvateľstva20183.4
pracujúci na čiastočný úväzok201915.71
pracujúci na čiastočný úväzok, muži201911.22
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201921.5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20198.1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201932.4
index demografickej závislosti20199.4
podiel zamestnanosti mužov a žien201972.87

* Guyane in English: FRY3

zamestnanosť podľa sektorov, Guyane

nace_r2%
B-E5.78 %
F4.77 %
G-I11.116 %
M_N6.910 %
O-Q3245 %
R-U4.56 %
TOTAL71.3100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15'

zamestnanosť podľa sektorov, Guyane, 2019 demograficky strom FRY3 Guyane demografická pyramída

ostatné: RUP FR – RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES FRANÇAISES, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte

podregióny: Guyane


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY3