qr kod na stranku

Guadeloupe - FRY1

regióny EÚ: Francúzsko > Zámorský departement > Guadeloupe


mapka Guadeloupe FRY1
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202219
miera nezamestnanosti mladých202237,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť202211,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202262,7
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20226
Demografia
počet obyvateľov2022407 810
hustota obyvateľstva2022242,8
index demografickej závislosti202234,6
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202291,54
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201362,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202214,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202165
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202250,7

viac na wikipédii wikidata Q17012 Guadeloupe in English: FRY1 podregióny: Guadeloupe

Zamestnanosť podľa sektorov, Guadeloupe

nace_r2%
A4,44 %
B-E9,18 %
F9,18 %
G-I25,822 %
M_N9,98 %
NRP2,92 %
O-Q43,937 %
R-U6,66 %
TOTAL117,3100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Guadeloupe, 2022 demograficky strom FRY1 Guadeloupe demografická pyramída

Z wikipédie:

Guadeloupe (čo úplne doslova znamená „Rieka vlka" – podľa Panny Márie Guadalupskej zo Španielska), staršie Zámorský departmán Guadeloupu a závislých území, je malá skupina ostrovov v Karibiku v Severných Záveterných ostrovoch asi 600 km na sever od Južnej Ameriky a 600 km na východ od Dominikánskej republiky. Kedysi sa Guadeloupe nazýval KARUKERA, čiže „ostrov krásnych vôd“.

Ostrovy sú integrálna súčasť Francúzska – sú jeho zámorský departement (skr. DOM) a zámorský región (skr. ROM).

Geografia

Vlastné súostrovie pozostáva z:

 • ostrova Guadeloupe (1509 km2), ktorý úzka šija zvaná Rivière Salée ("Slaná rieka") delí na dve časti:
  • Basse-Terre ("Nízka zem") – 943 km2, vulkanického pôvodu
  • Grande-Terre ("Veľká zem") – 566 km2, nížinatá
 • ostrov Désirade
 • ostrov Marie Galante
 • ostrovy îles des Saintes (9 ostrovčekov, z toho 2 obývané: Terre de Haut a Terre de Bas)
 • ostrovy Îles de la Petite Terre ("Ostrovy Malej zeme"; dva ostrovčeky a koralový útes)
Do januára 2007 k departementu (regiónu) administratívne patrili aj ostrovy mimo súostrovia Guadeloupe (severnejšie), ktorú sú dnes samostatnými územiami Francúzska:
 • Saint Barthélemy ("Svätý Bartolomej")
 • Saint Martin ("Svätý Martin")

Dejiny

Guadeloupe roku 1493 objavil Krištof Kolumbus.V roku 1635 ho dobyli francúzski piráti a dostali sa do vlastníctva západoindickej spoločnosti. Od roku 1674 bol pod priamou správou francúzskej koruny. V rokoch 1794 až 1816 oň Francúzsko bojovalo s Britániou. Od roku 1816 bola francúzska kolónia a od roku 1946 je zámorský departement Francúzska.

Obyvateľstvo

Väščinu obyvateľstva tvoria potomkovia černochov, ktorí pracovali na plantážach francúzskych veľkostatkárov, prípadne miešanci černochov a francúzskych osadníkov.

ostatné: Zámorský departement, Francúzska Guyana, Réunion, Martinik, Guadeloupe, Mayotte

podregióny: Guadeloupe

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Guadeloupe - FRY1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .