qr kod na stranku

Mayotte - FRY5

regióny EÚ: Francúzsko > Zámorský departement > Mayotte


mapka Mayotte FRY5
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202028,1
miera nezamestnanosti mladých202055,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť202023,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202083,9
Demografia
počet obyvateľov2022299 022
hustota obyvateľstva2022804,6
index demografickej závislosti20225
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202057,04
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201965,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202128
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202032,2

viac na wikipédii wikidata Q17063 Mayotte in English: FRY5 podregióny: Mayotte

Zamestnanosť podľa sektorov, Mayotte

nace_r2%
F4,710 %
G-I816 %
NRP7,415 %
O-Q22,746 %
TOTAL49,4100 %

za 2020, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Mayotte, 2020 demograficky strom FRY5 Mayotte demografická pyramída

Z wikipédie:

Mayotte je zároveň zámorský departement a zámorský región Francúzska a EÚ.

Ide o najľudnatejší ostrov z Komorských ostrovov v Indickom oceáne o rozlohe 378 km², s počtom obyvateľov 186 452 (2007). Správne stredisko: Mamoudzou.

Dejiny

Majoritné náboženstvo na Mayotte je Islam. Hlási sa k nemu 97 % obyvateľstva, zvyšné 3 % sú kresťania. – v rokoch 1974 a 1976 hlasovali proti svojmu začleneniu do Federálnej islamskej republiky Komory, ktorá vznikla 6. júla 1975 z dovtedy francúzskej dŕžavy. Ostrov tak dodnes tvorí súčasť Francúzska.

Od 4. apríla 2011 je zámorský departement a zámorský región.

Ekonomika

Poľnohospodárstvo (vanilka, ylang-ylang, káva a kopra).

ostatné: Zámorský departement, Francúzska Guyana, Réunion, Martinik, Guadeloupe, Mayotte

podregióny: Mayotte

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Mayotte - FRY5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY5


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY5
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .