qr kod na stranku

Martinik - FRY2

regióny EÚ: Francúzsko > Zámorský departement > Martinik


mapka Martinik FRY2
vlajka Martinik FRY2 erb Martinik FRY2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20216,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202150,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202172
miera nezamestnanosti202113,1
miera zamestnanosti202156,4
počet obyvateľov2022352 205
hustota obyvateľstva2019328,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,8
miera nezamestnanosti mladých202138,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201379,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202119,6
index demografickej závislosti202237,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202195,67

viac na wikipédii

demograficky strom FRY2 Martinik podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Martinik

nace_r2%
A4,84 %
B-E7,86 %
F4,74 %
G-I23,619 %
K3,63 %
M_N11,39 %
NRP5,24 %
O-Q49,741 %
R-U8,37 %
TOTAL122,7100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Martinik, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Martinik

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRY2 Martinik demografická pyramída

Z wikipédie:

Martinik (po francúzsky Martinique), staršie Martinický zámorský departmán, je ostrov v Malých Antilách v Karibiku asi 450 km severovýchodne od Južnej Ameriky a 700 km juhovýchodne od Dominikánskej republiky.

Ostrov je integrálna súčasť Francúzska – je jeho zámorský departement (skr. DOM) a zámorský región (skr. ROM).

Ostrov je dlhý približne 60 km a široký maximálne 20 km. Keďže je obklopený drobnými ostrovčekmi, čísla o jeho rozlohe sa rozchádzajú – na ľahké zapamätanie sa udáva 1 111 km². Pri tejto rozlohe je tretí najväčší v Malých Antilách .

Stred ostrova je vrchovitý (sopka Pelée, 1 463 m). Podnebie je horúce, pasátové a vlhké.

Obyvatelia sú najmä černosi a mulati.

ostatné: Zámorský departement, Réunion, Francúzska Guyana, Martinik, Guadeloupe, Mayotte

podregióny: Martinique

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Martinik - FRY2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .