qr kod na stranku

Réunion - FRY4

regióny EÚ: Francúzsko > Zámorský departement > Réunion


mapka Réunion FRY4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20228,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202248,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202166
miera nezamestnanosti202218,3
miera zamestnanosti202248,8
počet obyvateľov2022869 993
hustota obyvateľstva2022350,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,5
miera nezamestnanosti mladých202241,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202252,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202221,6
index demografickej závislosti202221,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202287,19

viac na wikipédii wikidata Q17070 Réunion in English: FRY4 podregióny: La Réunion

Zamestnanosť podľa sektorov, Réunion

nace_r2%
R-U24,79 %
A7,23 %
B-E16,26 %
F16,56 %
G-I62,123 %
J3,31 %
K4,82 %
L2,71 %
M_N20,78 %
NRP8,43 %
O-Q10940 %
TOTAL275,5100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Réunion, 2022 demograficky strom FRY4 Réunion demografická pyramída

ostatné: Zámorský departement, Réunion, Francúzska Guyana, Martinik, Guadeloupe, Mayotte

podregióny: La Réunion

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Réunion - FRY4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .