qr kod na stranku

Réunion - FRY4

regióny EÚ: Francúzsko > Zámorský departement > Réunion


mapka Réunion FRY4
vlajka Réunion FRY4 erb Réunion FRY4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20218,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202148,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202068
miera nezamestnanosti202118,2
miera zamestnanosti202148,6
počet obyvateľov2021866 181
hustota obyvateľstva2019345,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202112,18
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202131,52
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,6
miera nezamestnanosti mladých202138,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202148,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202119,1
index demografickej závislosti202120,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202185,04

viac na wikipédii

demograficky strom FRY4 Réunion podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Réunion

nace_r2%
NRP9,13 %
J3,71 %
R-U19,87 %
F16,96 %
K52 %
O-Q112,141 %
A8,53 %
B-E18,17 %
M_N18,57 %
TOTAL271,3100 %
L2,61 %
G-I57,121 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Réunion, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Réunion

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRY4 Réunion demografická pyramída

ostatné: Zámorský departement, Réunion, Francúzska Guyana, Martinik, Guadeloupe, Mayotte

podregióny: La Réunion

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Réunion - FRY4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRY4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .