qr kod na stranku

Warszawski stołeczny – PL91

regióny EÚ: Poľsko > Makroregión Mazowiecke vojvodstvo > Warszawski stołeczny


mapka Warszawski stołeczny PL91
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202212,4
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20225,61
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20224,11
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20227,13
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202292,38
podiel nezamestnanosti mužov a žien202295
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20226,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021166
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202279,4

Wikidata Q107033634 Warszawski stołeczny in English: PL91

Podregióny: Miasto Warszawa, Warszawski wschodni, Warszawski zachodni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20221,9
miera nezamestnanosti mladých20196,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20180,4
podiel dlhodobo nezamestnaných201817,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202338 277
počet nezamestnaných žienz júla 202318 514
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202313 608

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Warszawski stołeczny na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Warszawski stołeczny akt/podiel-nezamestnanosti-PL91-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Warszawski stołeczny

NACE r2%NACE r2%
A21,91 %B-E189,812 %
F94,86 %G-I344,522 %
J111,97 %K97,46 %
L322 %M_N201,313 %
O-Q393,225 %R-U61,74 %
TOTAL1554100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Warszawski stołeczny, 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20223 108 755
hustota obyvateľstva2022515,9
index demografickej závislosti202129,9
demograficky strom PL91 Warszawski stołeczny demografická pyramída

Ostatné: Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Warszawski stołeczny, Mazowiecki regionalny

Susedia: Mazowiecki regionalny

Podregióny: Miasto Warszawa, Warszawski wschodni, Warszawski zachodni

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Warszawski stołeczny – PL91, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL91


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL91
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .