qr kod na stranku

Warszawski stołeczny - PL91

regióny EÚ: Poľsko > MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE > Warszawski stołeczny


mapka Warszawski stołeczny PL91
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20180,4
podiel dlhodobo nezamestnaných201817,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020167
miera nezamestnanosti20212,1
miera zamestnanosti202178,9
počet obyvateľov20213 095 025
hustota obyvateľstva2019510,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,36
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20217,18
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,4
miera nezamestnanosti mladých20196,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110
index demografickej závislosti202129,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,17

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Warszawski stołeczny

nace_r2%
NRP13,11 %
J111,17 %
R-U66,94 %
F96,16 %
K1057 %
O-Q378,224 %
A20,11 %
B-E18712 %
M_N20914 %
TOTAL1546,8100 %
L30,42 %
G-I329,921 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Warszawski stołeczny, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Warszawski stołeczny

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL91 Warszawski stołeczny demografická pyramída

ostatné: MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, Mazowiecki regionalny, Warszawski stołeczny

susedia: Mazowiecki regionalny

podregióny: Miasto Warszawa, Warszawski wschodni, Warszawski zachodni

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Warszawski stołeczny - PL91, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL91


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL91
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .