qr kod na stranku

Warszawski stołeczny – PL91

regióny EÚ: Poľsko > Makroregión Mazowiecke vojvodstvo > Warszawski stołeczny


mapka Warszawski stołeczny PL91
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202315,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20236,19
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20234,09
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20238,33
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202394,22
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023100
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20233,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022162
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202380,6
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202013,2

Wikidata Q107033634 Warszawski stołeczny in English: PL91

Podregióny: Miasto Warszawa, Warszawski wschodni, Warszawski zachodni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20231,8
miera nezamestnanosti mladých202010,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202229,8
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz apríla 202438 879
počet nezamestnaných žienz apríla 202418 290
počet dlhodobo nezamestnanýchz apríla 202412 854

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Warszawski stołeczny na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Warszawski stołeczny akt/podiel-nezamestnanosti-PL91-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Warszawski stołeczny

NACE r2%NACE r2%
A17,31 %B-E203,912 %
F99,16 %G-I382,522 %
J155,19 %K115,87 %
L32,62 %M_N242,214 %
O-Q420,124 %R-U72,24 %
TOTAL1748100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Warszawski stołeczny, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20233.26951e+06
hustota obyvateľstva2021513,7
index demografickej závislosti202328,1
demograficky strom PL91 Warszawski stołeczny demografická pyramída

Ostatné: Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Warszawski stołeczny, Mazowiecki regionalny

Susedia: Mazowiecki regionalny

Podregióny: Miasto Warszawa, Warszawski wschodni, Warszawski zachodni

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Warszawski stołeczny – PL91, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL91, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL91
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .