qr kod na stranku

Severovýchod – CZ05

regióny EÚ: Česko > Česko > Severovýchod


mapka Severovýchod CZ05
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20227,03
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,67
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202211,29
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,39
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022136,84
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202216,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,4
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202175
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202274,8

Wikidata Q7458003 OpenStreetMap 435513 Severovýchod in English: CZ05

Podregióny: Liberecký kraj, Královohradecký kraj, Pardubický kraj


demograficky strom CZ05 Severovýchod podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,3
miera nezamestnanosti mladých20227,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202231,2
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202332 170
počet nezamestnaných žienz júla 202318 664
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 20237243

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Severovýchod na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Severovýchod akt/podiel-nezamestnanosti-CZ05-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Severovýchod

NACE r2%NACE r2%
A18,43 %B-E258,236 %
F54,58 %G-I132,918 %
J142 %K13,22 %
L4,21 %M_N39,86 %
O-Q156,622 %R-U27,34 %
TOTAL719,1100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Severovýchod, 2022

Demografia

demograficky strom CZ05 Severovýchod 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20221 494 671
hustota obyvateľstva2022122,1
index demografickej závislosti202234,4
demograficky strom CZ05 Severovýchod demografická pyramída

Ostatné: Česko, Severovýchod, Juhozápad, Praha, Severozápad, Juhovýchod, Stredná morava, Stredné Čechy, Moravskoslezsko

Susedia: Juhovýchod, Dolnosliezske vojvodstvo, Stredné Čechy, Dresden, Severozápad, Stredná morava

Podregióny: Liberecký kraj, Královohradecký kraj, Pardubický kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Severovýchod – CZ05, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/CZ05


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ05
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .