qr kod na stranku

Severovýchod - CZ05

regióny EÚ: Česká republika > Česko > Severovýchod


mapka Severovýchod CZ05
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202127,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202078
miera nezamestnanosti20212,4
miera zamestnanosti202174,2
počet obyvateľov20211 516 135
hustota obyvateľstva2019123,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20213,18
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202110,31
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215
miera nezamestnanosti mladých20218,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202122,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20214,6
index demografickej závislosti202133,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202183,52
demograficky strom CZ05 Severovýchod podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česka nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Česka akt/podiel-nezamestnanosti-cesko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Severovýchod

nace_r2%
J17,12 %
R-U28,34 %
F53,47 %
K16,42 %
O-Q153,421 %
A23,83 %
B-E265,136 %
M_N39,25 %
TOTAL726,7100 %
L4,21 %
G-I125,817 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severovýchod, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severovýchod

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ05 Severovýchod 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ05 Severovýchod demografická pyramída

ostatné: Česko, Severovýchod, Juhovýchod, Moravskoslezsko, Praha, Stredná morava, Juhozápad, Stredné Čechy, Severozápad

susedia: Juhovýchod, Dolnosliezske vojvodstvo, Stredné Čechy, Dresden, Severozápad, Stredná morava

podregióny: Liberecký kraj, Královohradecký kraj, Pardubický kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severovýchod - CZ05, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ05


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ05
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .