qr kod na stranku

Severovýchod – CZ05

regióny EÚ: Česko > Česko > Severovýchod


mapka Severovýchod CZ05
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20239,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20237,65
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20233,85
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202312,47
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202383,89
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023137,5
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202320,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20236,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202272
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202374,4
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202012,3

Wikidata Q7458003 OpenStreetMap 435513 Severovýchod in English: CZ05

Podregióny: Liberecký kraj, Královohradecký kraj, Pardubický kraj


demograficky strom CZ05 Severovýchod podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,9
miera nezamestnanosti mladých20237,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202326,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz mája 202434 495
počet nezamestnaných žienz mája 202419 061
počet dlhodobo nezamestnanýchz mája 20248719

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Severovýchod na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Severovýchod akt/podiel-nezamestnanosti-CZ05-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Severovýchod

NACE r2%NACE r2%
A25,24 %B-E243,335 %
F48,97 %G-I132,619 %
J14,32 %K12,92 %
L4,21 %M_N38,96 %
O-Q154,222 %R-U26,74 %
TOTAL701,3100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Severovýchod, 2023

Demografia

demograficky strom CZ05 Severovýchod 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.533205e+06
hustota obyvateľstva2022123,6
index demografickej závislosti202334
demograficky strom CZ05 Severovýchod demografická pyramída

Ostatné: Česko, Praha, Juhozápad, Juhovýchod, Severovýchod, Stredné Čechy, Stredná Morava, Severozápad, Moravskoslezsko

Susedia: Juhovýchod, Dolnosliezske vojvodstvo, Stredné Čechy, Dresden, Severozápad, Stredná Morava

Podregióny: Liberecký kraj, Královohradecký kraj, Pardubický kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Severovýchod – CZ05, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RCZ05, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ05
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .