qr kod na stranku

Severovýchod - CZ05

regióny EÚ: Česko > Česko > Severovýchod


mapka Severovýchod CZ05
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,3
miera nezamestnanosti mladých20227,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202230,5
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,5
Demografia
počet obyvateľov20221 494 671
hustota obyvateľstva2022122,1
index demografickej závislosti202234,4
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,39
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202216,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202175
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202274,8

wikidata Q7458003 Severovýchod in English: CZ05 podregióny: Liberecký kraj, Královohradecký kraj, Pardubický kraj

demograficky strom CZ05 Severovýchod podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Severovýchod na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Severovýchod akt/podiel-nezamestnanosti-CZ05-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Severovýchod

nace_r2%
A18,43 %
B-E258,236 %
F54,58 %
G-I132,918 %
J142 %
K13,22 %
L4,21 %
M_N39,86 %
O-Q156,622 %
R-U27,34 %
TOTAL719,1100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Severovýchod, 2022 demograficky strom CZ05 Severovýchod 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ05 Severovýchod demografická pyramída

ostatné: Česko, Juhozápad, Severovýchod, Stredná morava, Severozápad, Juhovýchod, Praha, Stredné Čechy, Moravskoslezsko

susedia: Juhovýchod, Dolnosliezske vojvodstvo, Stredné Čechy, Dresden, Severozápad, Stredná morava

podregióny: Liberecký kraj, Královohradecký kraj, Pardubický kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severovýchod - CZ05, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ05


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ05
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .