Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Moravskoslezsko - CZ08

regióny EÚ: Česká republika > Česko > Moravskoslezsko


mapka Moravskoslezsko CZ08
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201.2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201974
miera nezamestnanosti20203.7
miera zamestnanosti202071.7
počet obyvateľov20201 200 539
hustota obyvateľstva2019226.2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20203.02
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202010.55
účasť na celoživotnom vzdelávaní20206.5
miera nezamestnanosti mladých202011.9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202026.3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20208.2
index demografickej závislosti202031
podiel zamestnanosti mužov a žien202085.6
podiel nezamestnanosti mužov a žien202084.62
demograficky strom CZ08 Moravskoslezsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Moravskoslezsko

nace_r2%
K8.21 %
A9.82 %
R-U254 %
M_N336 %
J16.53 %
L2.91 %
TOTAL567.6100 %
F38.67 %
O-Q122.722 %
B-E190.934 %
G-I12021 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Moravskoslezsko, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Moravskoslezsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ08 Moravskoslezsko 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ08 Moravskoslezsko demografická pyramída

ostatné: Česko, Stredná morava, Praha, Severovýchod, Stredné Čechy, Juhozápad, Moravskoslezsko, Juhovýchod, Severozápad

susedia: Opolské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo, Stredné Slovensko, Stredná morava

podregióny: Moravsko-sliezsky kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Moravskoslezsko - CZ08, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ08


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ08