qr kod na stranku

Moravskoslezsko - CZ08

regióny EÚ: Česká republika > Česko > Moravskoslezsko


mapka Moravskoslezsko CZ08
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202130,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202073
miera nezamestnanosti20214,7
miera zamestnanosti202171,4
počet obyvateľov20211 192 834
hustota obyvateľstva2019226,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20213,11
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20219,83
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,2
miera nezamestnanosti mladých20219,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202127,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,2
index demografickej závislosti202131,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202185,19
demograficky strom CZ08 Moravskoslezsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česka nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Česka akt/podiel-nezamestnanosti-cesko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Moravskoslezsko

nace_r2%
J19,33 %
R-U24,24 %
F42,68 %
K92 %
O-Q119,721 %
A11,42 %
B-E186,733 %
M_N33,36 %
TOTAL557,7100 %
L3,51 %
G-I107,919 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Moravskoslezsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Moravskoslezsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ08 Moravskoslezsko 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ08 Moravskoslezsko demografická pyramída

ostatné: Česko, Severovýchod, Juhovýchod, Moravskoslezsko, Praha, Stredná morava, Juhozápad, Stredné Čechy, Severozápad

susedia: Opolské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo, Stredné Slovensko, Stredná morava

podregióny: Moravsko-sliezsky kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Moravskoslezsko - CZ08, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ08


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ08
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .