qr kod na stranku

Moravskoslezsko – CZ08

regióny EÚ: Česko > Česko > Moravskoslezsko


mapka Moravskoslezsko CZ08
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202212,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20226,82
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20222,91
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202211,69
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,94
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022170
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202223
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202210,4
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202173
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202272,9

Wikidata Q12039504 OpenStreetMap 435512 Moravskoslezsko in English: CZ08

Podregióny: Moravsko-sliezsky kraj


demograficky strom CZ08 Moravskoslezsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224
miera nezamestnanosti mladých20228,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202229,9
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202339 929
počet nezamestnaných žienz júla 202320 904
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202315 273

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Moravskoslezsko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Moravskoslezsko akt/podiel-nezamestnanosti-CZ08-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Moravskoslezsko

NACE r2%NACE r2%
A102 %B-E182,233 %
F42,78 %G-I111,520 %
J20,84 %K8,41 %
L3,81 %M_N35,66 %
O-Q120,121 %R-U254 %
TOTAL560,2100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Moravskoslezsko, 2022

Demografia

demograficky strom CZ08 Moravskoslezsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20221 177 989
hustota obyvateľstva2022222,2
index demografickej závislosti202232,6
demograficky strom CZ08 Moravskoslezsko demografická pyramída

Ostatné: Česko, Severovýchod, Juhozápad, Praha, Severozápad, Juhovýchod, Stredná morava, Stredné Čechy, Moravskoslezsko

Susedia: Opolské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo, Stredné Slovensko, Stredná morava

Podregióny: Moravsko-sliezsky kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Moravskoslezsko – CZ08, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/CZ08


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ08
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .