qr kod na stranku

Moravsko-sliezsky kraj - CZ080

regióny EÚ: Česká republika > Česko > Moravskoslezsko > Moravsko-sliezsky kraj


mapka Moravsko-sliezsky kraj CZ080
vlajka Moravsko-sliezsky kraj CZ080 erb Moravsko-sliezsky kraj CZ080
ukazovateľobdobiehodnota
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202073
počet obyvateľov20211 192 834
hustota obyvateľstva2019226,2
index demografickej závislosti202131,7

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česka nájdete na Dataset údajov za okresy. nezamestnanosť v okresoch Česka akt/podiel-nezamestnanosti-cesko-okresy-lau

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Moravsko-sliezsky kraj

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ080 Moravsko-sliezsky kraj demografická pyramída

ostatné: Moravskoslezsko, Moravsko-sliezsky kraj

susedia: Olomoucký kraj, Nyski, Žilinský kraj, Rybnicki, Bielski, Zlínsky kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Moravsko-sliezsky kraj - CZ080, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ080


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ080
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .