qr kod na stranku

Lubuské vojvodstvo - PL43

regióny EÚ: Poľsko > POLNOCNO-ZACHODNI > Lubuské vojvodstvo


mapka Lubuské vojvodstvo PL43
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20161,2
podiel dlhodobo nezamestnaných201625,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202162
miera nezamestnanosti20192,1
miera zamestnanosti202269,9
počet obyvateľov2022989 261
hustota obyvateľstva202271,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní20222,9
miera nezamestnanosti mladých201427,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200475,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202114,8
index demografickej závislosti202127,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202280,13

viac na wikipédii wikidata Q54157 Lubuské vojvodstvo in English: PL43 podregióny: Gorzowski, Zielonogorski

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Lubuské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Lubuské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL43-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Lubuské vojvodstvo

nace_r2%
R-U14,43 %
A16,94 %
B-E110,526 %
F36,99 %
G-I107,625 %
M_N24,76 %
O-Q97,823 %
TOTAL428100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Lubuské vojvodstvo, 2022 demograficky strom PL43 Lubuské vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL43 Lubuské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLNOCNO-ZACHODNI, Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo

susedia: Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Brandenbursko, Dresden

podregióny: Gorzowski, Zielonogorski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lubuské vojvodstvo - PL43, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL43


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL43
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .