qr kod na stranku

Lubuské vojvodstvo – PL43

regióny EÚ: Poľsko > Severozápadný makroregión > Lubuské vojvodstvo


mapka Lubuské vojvodstvo PL43
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20222,9
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20224,57
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20194,35
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20226,8
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202280,13
podiel nezamestnanosti mužov a žien201792,11
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200475,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202114,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202162
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202269,9

Viac na wikipédii Wikidata Q54157 OpenStreetMap 130969 Lubuské vojvodstvo in English: PL43

Podregióny: Gorzowski, Zielonogorski

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20192,1
miera nezamestnanosti mladých201427,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20161,2
podiel dlhodobo nezamestnaných201625,1
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202314 958
počet nezamestnaných žienz júla 20238376
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 20234225

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Lubuské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Lubuské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL43-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Lubuské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A16,94 %B-E110,526 %
F36,99 %G-I107,625 %
M_N24,76 %O-Q97,823 %
R-U14,43 %TOTAL428100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Lubuské vojvodstvo, 2022

Demografia

demograficky strom PL43 Lubuské vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2022989 261
hustota obyvateľstva202271,9
index demografickej závislosti202127,7
demograficky strom PL43 Lubuské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Severozápadný makroregión, Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo

Susedia: Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Brandenbursko, Dresden

Podregióny: Gorzowski, Zielonogorski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Lubuské vojvodstvo – PL43, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL43


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL43
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .