qr kod na stranku

Lubuské vojvodstvo - PL43

regióny EÚ: Poľsko > POLNOCNO-ZACHODNI > Lubuské vojvodstvo


mapka Lubuské vojvodstvo PL43
vlajka Lubuské vojvodstvo PL43 erb Lubuské vojvodstvo PL43
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20161,2
podiel dlhodobo nezamestnaných201625,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202062
miera nezamestnanosti20192,1
miera zamestnanosti202168,4
počet obyvateľov2021996 912
hustota obyvateľstva201972,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20194,35
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20217,36
účasť na celoživotnom vzdelávaní20212,9
miera nezamestnanosti mladých201427,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200475,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202114,8
index demografickej závislosti202127,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202181,06

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Lubuské vojvodstvo

nace_r2%
R-U14,63 %
F33,58 %
O-Q99,424 %
A16,64 %
B-E106,125 %
M_N25,66 %
TOTAL422,9100 %
G-I106,525 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Lubuské vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Lubuské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL43 Lubuské vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL43 Lubuské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLNOCNO-ZACHODNI, Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo

susedia: Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Brandenbursko, Dresden

podregióny: Gorzowski, Zielonogorski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lubuské vojvodstvo - PL43, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL43


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL43
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .