qr kod na stranku

Dresden - DED2

regióny EÚ: Nemecko > Sasko > Dresden


mapka Dresden DED2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201948,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202096
miera nezamestnanosti20213,4
miera zamestnanosti202177,4
počet obyvateľov20211 589 888
hustota obyvateľstva2019205,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202112,98
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202143,85
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216,7
miera nezamestnanosti mladých20159,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200918
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20194,1
index demografickej závislosti202144,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,62

Zamestnanosť podľa sektorov, Dresden

nace_r2%
J25,93 %
R-U35,75 %
F56,37 %
K13,42 %
O-Q229,130 %
A13,32 %
B-E163,921 %
M_N75,410 %
TOTAL769,7100 %
G-I147,719 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Dresden, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Dresden

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DED2 Dresden 1996 demografická pyramída demograficky strom DED2 Dresden demografická pyramída

ostatné: Sasko, Leipzig, Chemnitz, Dresden

susedia: Leipzig, Lubuské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Chemnitz, Severovýchod, Brandenbursko, Severozápad

podregióny: Drážďany, Bautzen, Görlitz, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Dresden - DED2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .