qr kod na stranku

Leipzig - DED5

regióny EÚ: Nemecko > Sasko > Leipzig


mapka Leipzig DED5
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20192,4
podiel dlhodobo nezamestnaných201950
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202199
miera nezamestnanosti20214,5
miera zamestnanosti202176,1
počet obyvateľov20211 053 323
hustota obyvateľstva2019268,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110
miera nezamestnanosti mladých201312,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200818,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20185,5
index demografickej závislosti202136,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,32

Zamestnanosť podľa sektorov, Leipzig

nace_r2%
B-E72,515 %
F34,97 %
G-I99,121 %
J20,84 %
M_N49,811 %
O-Q144,831 %
R-U22,95 %
TOTAL470,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Leipzig, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Leipzig

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DED5 Leipzig demografická pyramída

ostatné: Sasko, Dresden, Chemnitz, Leipzig

susedia: Sasko-Anhaltsko, Chemnitz, Brandenbursko, Durínsko, Dresden

podregióny: Lipsko, Leipzig, Nordsachsen

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Leipzig - DED5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED5


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED5
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .