Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Leipzig - DED5

regióny EÚ: Nemecko > Sasko > Leipzig


mapka Leipzig DED5
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20192.4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201997
miera nezamestnanosti20205.3
miera zamestnanosti202076.3
počet obyvateľov20201 049 025
hustota obyvateľstva2019268.4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202014.27
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202037.87
účasť na celoživotnom vzdelávaní202010.5
miera nezamestnanosti mladých201312.5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200818.1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20185.5
index demografickej závislosti202036.4
podiel zamestnanosti mužov a žien202094.89
podiel nezamestnanosti mužov a žien201988

Zamestnanosť podľa sektorov, Leipzig

nace_r2%
M_N49.311 %
TOTAL465.2100 %
F37.28 %
O-Q136.729 %
B-E67.214 %
G-I103.122 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Leipzig, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Leipzig

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DED5 Leipzig demografická pyramída

ostatné: Sasko, Dresden, Leipzig, Chemnitz

susedia: Sasko-Anhaltsko, Chemnitz, Brandenbursko, Durínsko, Dresden

podregióny: Lipsko, Leipzig, Nordsachsen

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Leipzig - DED5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED5


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED5