qr kod na stranku

Sliezske vojvodstvo - PL22

regióny EÚ: Poľsko > POLUDNIOWY > Sliezske vojvodstvo


mapka Sliezske vojvodstvo PL22
vlajka Sliezske vojvodstvo PL22 erb Sliezske vojvodstvo PL22
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202124,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202075
miera nezamestnanosti20213
miera zamestnanosti202168,7
počet obyvateľov20214 450 220
hustota obyvateľstva2019368,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20213,48
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202110,07
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,3
miera nezamestnanosti mladých202113,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201338,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202114,6
index demografickej závislosti202130,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202184,68

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Sliezske vojvodstvo

nace_r2%
NRP19,31 %
J633 %
R-U66,43 %
F137,77 %
K41,22 %
O-Q382,120 %
A30,82 %
B-E583,431 %
M_N125,87 %
TOTAL1904100 %
L22,21 %
G-I432,123 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Sliezske vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Sliezske vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL22 Sliezske vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL22 Sliezske vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLUDNIOWY, Malopoľské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo

susedia: Opolské vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo, Stredné Slovensko, Moravskoslezsko

podregióny: Czestochowski, Bielski, Rybnicki, Bytomski, Glivicki, Katowicki, Sosnowiecki, Tyski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Sliezske vojvodstvo - PL22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL22


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL22
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .