qr kod na stranku

Sliezske vojvodstvo – PL22

regióny EÚ: Poľsko > Južný makroregión > Sliezske vojvodstvo


mapka Sliezske vojvodstvo PL22
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20226,91
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20224,05
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202210,23
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202284,45
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022131,58
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201338,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202179
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202270

Viac na wikipédii Wikidata Q54181 OpenStreetMap 224462 Sliezske vojvodstvo in English: PL22

Podregióny: Czestochowski, Bielski, Rybnicki, Bytomski, Glivicki, Katowicki, Sosnowiecki, Tyski


demograficky strom PL22 Sliezske vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,2
miera nezamestnanosti mladých20228,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202226,2
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202364 161
počet nezamestnaných žienz júla 202335 175
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202320 291

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Sliezske vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Sliezske vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL22-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Sliezske vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A382 %B-E560,429 %
F133,27 %G-I441,623 %
J58,53 %K35,12 %
L23,81 %M_N1548 %
NRP15,21 %O-Q378,720 %
R-U69,84 %TOTAL1908,4100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Sliezske vojvodstvo, 2022

Demografia

demograficky strom PL22 Sliezske vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20224 413 746
hustota obyvateľstva2022364,7
index demografickej závislosti202130,3
demograficky strom PL22 Sliezske vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Južný makroregión, Malopoľské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo

Susedia: Opolské vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo, Stredné Slovensko, Moravskoslezsko

Podregióny: Czestochowski, Bielski, Rybnicki, Bytomski, Glivicki, Katowicki, Sosnowiecki, Tyski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Sliezske vojvodstvo – PL22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL22


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL22
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .