qr kod na stranku

Sliezske vojvodstvo – PL22

regióny EÚ: Poľsko > Južný makroregión > Sliezske vojvodstvo


mapka Sliezske vojvodstvo PL22
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20238,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20237,34
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20234,21
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202310,96
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202385,79
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023104,17
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201338,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20234,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202283
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202371,3
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202012,2

Viac na wikipédii Wikidata Q54181 OpenStreetMap 224462 Sliezske vojvodstvo in English: PL22

Podregióny: Czestochowski, Bielski, Rybnicki, Bytomski, Glivicki, Katowicki, Sosnowiecki, Tyski


demograficky strom PL22 Sliezske vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,5
miera nezamestnanosti mladých20238
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202321,8
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz marca 202467 030
počet nezamestnaných žienz marca 202435 379
počet dlhodobo nezamestnanýchz marca 202420 045

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Sliezske vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Sliezske vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL22-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Sliezske vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A45,42 %B-E54628 %
F133,97 %G-I454,623 %
J68,13 %K42,52 %
L22,21 %M_N163,18 %
NRP13,41 %O-Q40421 %
R-U64,53 %TOTAL1957,7100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Sliezske vojvodstvo, 2023

Demografia

demograficky strom PL22 Sliezske vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20234.245283e+06
hustota obyvateľstva2022356,3
index demografickej závislosti202332,7
demograficky strom PL22 Sliezske vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Južný makroregión, Malopoľské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo

Susedia: Opolské vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo, Stredné Slovensko, Moravskoslezsko

Podregióny: Czestochowski, Bielski, Rybnicki, Bytomski, Glivicki, Katowicki, Sosnowiecki, Tyski

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Sliezske vojvodstvo – PL22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL22, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL22
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .