Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Južné Rakúsko - AT2

regióny EÚ: Rakúsko > Južné Rakúsko


mapka Južné Rakúsko AT2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019113
miera nezamestnanosti20204.6
miera zamestnanosti202072.4
počet obyvateľov20201 807 688
hustota obyvateľstva201970.5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20208.36
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202050.28
účasť na celoživotnom vzdelávaní202010.9
miera nezamestnanosti mladých20209.5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202012.9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20207.7
index demografickej závislosti202032
podiel zamestnanosti mužov a žien202087.92
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020104.55
demograficky strom AT2 Južné Rakúsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Južné Rakúsko

nace_r2%
K23.13 %
A47.46 %
R-U35.34 %
M_N71.98 %
J16.52 %
L5.81 %
TOTAL859.8100 %
F76.59 %
O-Q214.525 %
B-E162.719 %
G-I20624 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Južné Rakúsko, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Južné Rakúsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom AT2 Južné Rakúsko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT2 Južné Rakúsko demografická pyramída

ostatné: Rakúsko, Južné Rakúsko, Východné Rakúsko, Západné Rakúsko

susedia: Slovinsko, Východné Rakúsko, NORD-EST, Západné Rakúsko

podregióny: Korutánsko, Štajersko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Južné Rakúsko - AT2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT2