qr kod na stranku

Južné Rakúsko - AT2

regióny EÚ: Rakúsko > Južné Rakúsko


mapka Južné Rakúsko AT2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202124,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021111
miera nezamestnanosti20214,8
miera zamestnanosti202172,2
počet obyvateľov20211 809 166
hustota obyvateľstva201970,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,5
miera nezamestnanosti mladých20217,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202111,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,6
index demografickej závislosti202132,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,14
demograficky strom AT2 Južné Rakúsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Južné Rakúsko

nace_r2%
A44,45 %
B-E169,120 %
F72,78 %
G-I20624 %
J18,42 %
K21,32 %
L6,11 %
M_N71,78 %
O-Q214,825 %
R-U33,84 %
TOTAL858,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Južné Rakúsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Južné Rakúsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom AT2 Južné Rakúsko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT2 Južné Rakúsko demografická pyramída

ostatné: Rakúsko, Západné Rakúsko, Východné Rakúsko, Južné Rakúsko

susedia: Slovinsko, Východné Rakúsko, NORD-EST, Západné Rakúsko

podregióny: Korutánsko, Štajersko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Južné Rakúsko - AT2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .