qr kod na stranku

Východné Rakúsko - AT1

regióny EÚ: Rakúsko > Východné Rakúsko


mapka Východné Rakúsko AT1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202138,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021122
miera nezamestnanosti20218,7
miera zamestnanosti202169,9
počet obyvateľov20213 907 838
hustota obyvateľstva2019168,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní202116,2
miera nezamestnanosti mladých202115,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202120,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,9
index demografickej závislosti202128
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,07
demograficky strom AT1 Východné Rakúsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Rakúsko

nace_r2%
A50,63 %
B-E246,413 %
F130,57 %
G-I433,324 %
J84,75 %
K69,94 %
L22,71 %
M_N209,111 %
O-Q493,227 %
R-U905 %
TOTAL1830,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Rakúsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Východné Rakúsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom AT1 Východné Rakúsko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT1 Východné Rakúsko demografická pyramída

ostatné: Rakúsko, Západné Rakúsko, Východné Rakúsko, Južné Rakúsko

susedia: Slovinsko, Zadunajsko, Západné Rakúsko, Južné Rakúsko, Česko, Slovensko

podregióny: Burgenland, Dolné Rakúsko, Viedeň

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Východné Rakúsko - AT1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .