qr kod na stranku

Stredná Morava – CZ07

regióny EÚ: Česko > Česko > Stredná Morava


mapka Stredná Morava CZ07
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,4
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20226,46
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,69
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202210
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202281,84
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022154,55
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202224,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202273
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202274,3
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202015

Wikidata Q5061457 OpenStreetMap 435508 Stredná Morava in English: CZ07

Podregióny: Olomoucký kraj, Zlínsky kraj


demograficky strom CZ07 Stredná Morava podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,8
miera nezamestnanosti mladých20229
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221
podiel dlhodobo nezamestnaných202236,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz marca 202429 281
počet nezamestnaných žienz marca 202414 483
počet dlhodobo nezamestnanýchz marca 20247280

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Stredná Morava na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Stredná Morava akt/podiel-nezamestnanosti-CZ07-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredná Morava

NACE r2%NACE r2%
A183 %B-E19935 %
F42,37 %G-I108,619 %
J12,62 %K8,41 %
L3,81 %M_N315 %
O-Q121,421 %R-U25,54 %
TOTAL570,6100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredná Morava, 2022

Demografia

demograficky strom CZ07 Stredná Morava 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.212333e+06
hustota obyvateľstva2022132
index demografickej závislosti202334,4
demograficky strom CZ07 Stredná Morava demografická pyramída

Ostatné: Česko, Juhovýchod, Severovýchod, Stredné Čechy, Stredná Morava, Praha, Juhozápad, Severozápad, Moravskoslezsko

Susedia: Stredné Slovensko, Západné Slovensko, Moravskoslezsko, Juhovýchod, Opolské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Severovýchod

Podregióny: Olomoucký kraj, Zlínsky kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Stredná Morava – CZ07, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RCZ07, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ07
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .