qr kod na stranku

Stredná morava - CZ07

regióny EÚ: Česko > Česko > Stredná morava


mapka Stredná morava CZ07
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,8
miera nezamestnanosti mladých20229
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221
podiel dlhodobo nezamestnaných202236,6
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,4
Demografia
počet obyvateľov20221 195 362
hustota obyvateľstva2022131,2
index demografickej závislosti202234,3
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202281,84
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202224,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202175
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202274,3

wikidata Q5061457 Stredná morava in English: CZ07 podregióny: Olomoucký kraj, Zlínsky kraj

demograficky strom CZ07 Stredná morava podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Stredná morava na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Stredná morava akt/podiel-nezamestnanosti-CZ07-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredná morava

nace_r2%
A183 %
B-E19935 %
F42,37 %
G-I108,619 %
J12,62 %
K8,41 %
L3,81 %
M_N315 %
O-Q121,421 %
R-U25,54 %
TOTAL570,6100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredná morava, 2022 demograficky strom CZ07 Stredná morava 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ07 Stredná morava demografická pyramída

ostatné: Česko, Juhozápad, Severovýchod, Stredná morava, Severozápad, Juhovýchod, Praha, Stredné Čechy, Moravskoslezsko

susedia: Stredné Slovensko, Západné Slovensko, Moravskoslezsko, Juhovýchod, Opolské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Severovýchod

podregióny: Olomoucký kraj, Zlínsky kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Stredná morava - CZ07, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ07


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ07
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .