qr kod na stranku

Stredná morava - CZ07

regióny EÚ: Česká republika > Česko > Stredná morava


mapka Stredná morava CZ07
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202128,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202076
miera nezamestnanosti20212,3
miera zamestnanosti202173,2
počet obyvateľov20211 210 641
hustota obyvateľstva2019133,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20213,69
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20219,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,6
miera nezamestnanosti mladých20217,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202123,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,5
index demografickej závislosti202133,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202182,4
demograficky strom CZ07 Stredná morava podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česka nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Česka akt/podiel-nezamestnanosti-cesko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredná morava

nace_r2%
J10,42 %
R-U25,44 %
F38,47 %
K81 %
O-Q125,622 %
A16,33 %
B-E206,336 %
M_N28,15 %
TOTAL573100 %
L4,31 %
G-I110,219 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredná morava, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Stredná morava

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ07 Stredná morava 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ07 Stredná morava demografická pyramída

ostatné: Česko, Severovýchod, Juhovýchod, Moravskoslezsko, Praha, Stredná morava, Juhozápad, Stredné Čechy, Severozápad

susedia: Stredné Slovensko, Západné Slovensko, Moravskoslezsko, Juhovýchod, Opolské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Severovýchod

podregióny: Olomoucký kraj, Zlínsky kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Stredná morava - CZ07, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ07


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ07
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .