qr kod na stranku

Nyugat-Dunantul – HU22

regióny EÚ: Maďarsko > Zadunajsko > Nyugat-Dunantul


mapka Nyugat-Dunantul HU22
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20226,4
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20224,71
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20222,43
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20227,34
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202288,36
podiel nezamestnanosti mužov a žien202292
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20226,7
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202168
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202276,9

Wikidata Q852716 OpenStreetMap 22784 Nyugat-Dunantul in English: HU22

Podregióny: Gyor-Moson-Sopron, Vas, Zala

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,4
miera nezamestnanosti mladých20178,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202225,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202312 742
počet nezamestnaných žienz júla 20236372

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Nyugat-Dunantul na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Nyugat-Dunantul akt/podiel-nezamestnanosti-HU22-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Nyugat-Dunantul

NACE r2%NACE r2%
A23,75 %B-E15230 %
F48,510 %G-I121,924 %
J51 %K8,52 %
L31 %M_N26,15 %
O-Q96,919 %R-U194 %
TOTAL504,6100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Nyugat-Dunantul, 2022

Demografia

demograficky strom HU22 Nyugat-Dunantul 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2022997 119
hustota obyvateľstva202289,1
index demografickej závislosti202231,7
demograficky strom HU22 Nyugat-Dunantul demografická pyramída

Ostatné: Zadunajsko, Nyugat-Dunantul, Del-Dunantul, Kozep-Dunantul

Susedia: Del-Dunantul, Východné Slovinsko, Kozep-Dunantul, Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Kontinentalna Hrvatska, Burgenland

Podregióny: Gyor-Moson-Sopron, Vas, Zala

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Nyugat-Dunantul – HU22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/HU22


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU22
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .