qr kod na stranku

Nyugat-Dunantul – HU22

regióny EÚ: Maďarsko > Zadunajsko > Nyugat-Dunantul


mapka Nyugat-Dunantul HU22
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20236,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20235,51
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20232,87
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20238,47
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202389,98
podiel nezamestnanosti mužov a žien202382,76
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20236,3
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202268
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202377,7
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,8
voľné pracovné miesta2024q12,5

Wikidata Q852716 OpenStreetMap 22784 Nyugat-Dunantul in English: HU22

Podregióny: Rábsko-mošonsko-šopronská župa, Vašská župa, Zalianska župa

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,7
miera nezamestnanosti mladých20178,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202328,3
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz mája 202413 466
počet nezamestnaných žienz mája 20246484

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Nyugat-Dunantul na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Nyugat-Dunantul akt/podiel-nezamestnanosti-HU22-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Nyugat-Dunantul

NACE r2%NACE r2%
A23,25 %B-E148,129 %
F44,49 %G-I132,126 %
J7,92 %K7,11 %
L31 %M_N26,65 %
O-Q96,919 %R-U21,94 %
TOTAL511,1100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Nyugat-Dunantul, 2023

Demografia

demograficky strom HU22 Nyugat-Dunantul 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2023982 924
hustota obyvateľstva202288,5
index demografickej závislosti202332,1
demograficky strom HU22 Nyugat-Dunantul demografická pyramída

Ostatné: Zadunajsko, Del-Dunantul, Nyugat-Dunantul, Kozep-Dunantul

Susedia: Del-Dunantul, Východné Slovinsko, Kozep-Dunantul, Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Kontinentalna Hrvatska, Burgenland

Podregióny: Rábsko-mošonsko-šopronská župa, Vašská župa, Zalianska župa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Nyugat-Dunantul – HU22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHU22, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU22
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .