qr kod na stranku

Nyugat-Dunantul - HU22

regióny EÚ: Maďarsko > Zadunajsko > Nyugat-Dunantul


mapka Nyugat-Dunantul HU22
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202129,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202168
miera nezamestnanosti20212,2
miera zamestnanosti202176,4
počet obyvateľov2021996 876
hustota obyvateľstva201988,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,6
miera nezamestnanosti mladých20178,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,8
index demografickej závislosti202131
podiel zamestnanosti mužov a žien202187,95

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Maďarska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Maďarska akt/podiel-nezamestnanosti-madarsko-jaras-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Nyugat-Dunantul

nace_r2%
A22,24 %
B-E15030 %
F41,78 %
G-I119,224 %
J6,11 %
K7,92 %
M_N26,65 %
O-Q106,321 %
R-U20,54 %
TOTAL502,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Nyugat-Dunantul, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nyugat-Dunantul

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HU22 Nyugat-Dunantul 1996 demografická pyramída demograficky strom HU22 Nyugat-Dunantul demografická pyramída

ostatné: Zadunajsko, Nyugat-Dunantul, Kozep-Dunantul, Del-Dunantul

susedia: Del-Dunantul, Východné Slovinsko, Kozep-Dunantul, Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Kontinentalna Hrvatska, Burgenland

podregióny: Gyor-Moson-Sopron, Vas, Zala

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Nyugat-Dunantul - HU22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU22


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU22
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .