qr kod na stranku

Bratislavský kraj - SK01

regióny EÚ: Slovensko > Slovensko > Bratislavský kraj


mapka Bratislavský kraj SK01
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,3
miera nezamestnanosti mladých201713
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20201,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202041,2
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202226,2
Demografia
počet obyvateľov2022723 714
hustota obyvateľstva2022346,5
index demografickej závislosti202227,3
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202295,57
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20177,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021149
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202279,5

viac na wikipédii wikidata Q183498 Bratislavský kraj in English: SK01 podregióny: Bratislavský kraj

demograficky strom SK01 Bratislavský kraj podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Bratislavský kraj na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Bratislavský kraj akt/podiel-nezamestnanosti-SK01-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Bratislavský kraj

nace_r2%
B-E51,914 %
F23,96 %
G-I80,921 %
J42,111 %
K25,57 %
L6,72 %
M_N29,18 %
O-Q9826 %
R-U20,35 %
TOTAL382,3100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Bratislavský kraj, 2022 demograficky strom SK01 Bratislavský kraj demografická pyramída

ostatné: Slovensko, Bratislavský kraj, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Západné Slovensko

susedia: Dolné Rakúsko, Nyugat-Dunantul, Západné Slovensko, Burgenland

podregióny: Bratislavský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Bratislavský kraj - SK01, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK01


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK01
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .