qr kod na stranku

Bratislavský kraj – SK01

regióny EÚ: Slovensko > Slovensko > Bratislavský kraj
mapka Bratislavský kraj SK01
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202318,9
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20233,95
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20202,12
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20234,9
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien2023100,5
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020161,54
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20177,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022146
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202380,4
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia20205,9

Viac na wikipédii, Wikidata Q183498, Bratislavský kraj in English: SK01

Podregióny: Bratislavský kraj

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,4
miera nezamestnanosti mladých201713
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20201,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202041,2
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz mája 202412 088
počet nezamestnaných žienz mája 20246611
počet dlhodobo nezamestnanýchz mája 20242288

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Bratislavský kraj na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Bratislavský kraj akt/podiel-nezamestnanosti-SK01-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Bratislavský kraj

NACE r2%NACE r2%
B-E55,214 %F236 %
G-I86,422 %J39,710 %
K27,67 %L6,32 %
M_N39,710 %O-Q97,625 %
R-U13,53 %TOTAL392100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Bratislavský kraj, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2023728 370
hustota obyvateľstva2022359,2
index demografickej závislosti202327,9
demograficky strom SK01 Bratislavský kraj demografická pyramída

Ostatné: Slovensko, Bratislavský kraj, Východné Slovensko, Stredné Slovensko, Západné Slovensko

Susedia: Dolné Rakúsko, Nyugat-Dunantul, Západné Slovensko, Burgenland

Podregióny: Bratislavský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Bratislavský kraj – SK01, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/SK01


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK01
ikona Kraje Slovenska

Kraje Slovenska

Kraje Slovenska, aktualizované údaje, číselník.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .