qr kod na stranku

Bratislavský kraj – SK01

regióny EÚ: Slovensko > Slovensko > Bratislavský kraj


mapka Bratislavský kraj SK01
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202226,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20223,25
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20202,12
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20224,59
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202295,57
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020161,54
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20177,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022146
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202279,5
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia20205,9

Viac na wikipédii Wikidata Q183498 OpenStreetMap 388265 Bratislavský kraj in English: SK01

Podregióny: Bratislavský kraj

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,3
miera nezamestnanosti mladých201713
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20201,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202041,2
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz februára 202412 342
počet nezamestnaných žienz februára 20246699
počet dlhodobo nezamestnanýchz februára 20242508

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Bratislavský kraj na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Bratislavský kraj akt/podiel-nezamestnanosti-SK01-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Bratislavský kraj

NACE r2%NACE r2%
B-E51,914 %F23,96 %
G-I80,921 %J42,111 %
K25,57 %L6,72 %
M_N29,18 %O-Q9826 %
R-U20,35 %TOTAL382,3100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Bratislavský kraj, 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2023728 370
hustota obyvateľstva2022359,2
index demografickej závislosti202327,9
demograficky strom SK01 Bratislavský kraj demografická pyramída

Ostatné: Slovensko, Západné Slovensko, Východné Slovensko, Bratislavský kraj, Stredné Slovensko

Susedia: Dolné Rakúsko, Nyugat-Dunantul, Západné Slovensko, Burgenland

Podregióny: Bratislavský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Bratislavský kraj – SK01, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/SK01


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK01
ikona Kraje Slovenska

Kraje Slovenska

Kraje Slovenska, aktualizované údaje, číselník.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .