qr kod na stranku

Bratislavský kraj - SK01

regióny EÚ: Slovenská republika > Slovensko > Bratislavský kraj


mapka Bratislavský kraj SK01
vlajka Bratislavský kraj SK01 erb Bratislavský kraj SK01
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202041,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020162
miera nezamestnanosti20212,6
miera zamestnanosti202178,5
počet obyvateľov2021677 024
hustota obyvateľstva2019328,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20202,12
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20215,25
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,7
miera nezamestnanosti mladých201713
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20177,9
index demografickej závislosti202127
podiel zamestnanosti mužov a žien202197,36

viac na wikipédii

demograficky strom SK01 Bratislavský kraj podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Slovenska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Slovenska akt/podiel-nezamestnanosti-slovensko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Bratislavský kraj

nace_r2%
J4513 %
R-U14,44 %
F17,85 %
K20,86 %
O-Q9126 %
B-E44,413 %
M_N27,88 %
TOTAL349,9100 %
G-I82,424 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Bratislavský kraj, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Bratislavský kraj

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SK01 Bratislavský kraj demografická pyramída

ostatné: Slovensko, Západné Slovensko, Východné Slovensko, Stredné Slovensko, Bratislavský kraj

susedia: Dolné Rakúsko, Nyugat-Dunantul, Západné Slovensko, Burgenland

podregióny: Bratislavský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Bratislavský kraj - SK01, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK01


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK01
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .