qr kod na stranku

Kozep-Dunantul – HU21

regióny EÚ: Maďarsko > Zadunajsko > Kozep-Dunantul


mapka Kozep-Dunantul HU21
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20237,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20232,57
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20231,27
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20234,05
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202390,34
podiel nezamestnanosti mužov a žien202382,61
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201344,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20237,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202271
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202377,9
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202013,2
voľné pracovné miesta2024q12,2

Wikidata Q962153 OpenStreetMap 22783 Kozep-Dunantul in English: HU21

Podregióny: Stoličnobelehradská župa, Komárňansko-ostrihomská župa, Vesprémska župa


demograficky strom HU21 Kozep-Dunantul podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,1
miera nezamestnanosti mladých20218,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202324,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz mája 202417 582
počet nezamestnaných žienz mája 20248885

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Kozep-Dunantul na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Kozep-Dunantul akt/podiel-nezamestnanosti-HU21-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Kozep-Dunantul

NACE r2%NACE r2%
A244 %B-E178,633 %
F44,98 %G-I122,723 %
J122 %K7,11 %
M_N25,75 %O-Q102,319 %
R-U18,73 %TOTAL538,3100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Kozep-Dunantul, 2023

Demografia

demograficky strom HU21 Kozep-Dunantul 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.059399e+06
hustota obyvateľstva202299
index demografickej závislosti202331,7
demograficky strom HU21 Kozep-Dunantul demografická pyramída

Ostatné: Zadunajsko, Del-Dunantul, Kozep-Dunantul, Nyugat-Dunantul

Susedia: Del-Dunantul, Nyugat-Dunantul, Peštianska župa, Západné Slovensko, Del-Alfold

Podregióny: Stoličnobelehradská župa, Komárňansko-ostrihomská župa, Vesprémska župa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Kozep-Dunantul – HU21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHU21, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU21
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .