qr kod na stranku

Kozep-Dunantul – HU21

regióny EÚ: Maďarsko > Zadunajsko > Kozep-Dunantul


mapka Kozep-Dunantul HU21
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20223,18
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20221,67
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20224,92
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202289,22
podiel nezamestnanosti mužov a žien202283,33
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201344,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20226,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202271
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202277,2
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202013,2

Wikidata Q962153 OpenStreetMap 22783 Kozep-Dunantul in English: HU21

Podregióny: Stoličnobelehradská župa, Komárňansko-ostrihomská župa, Vesprémska župa


demograficky strom HU21 Kozep-Dunantul podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20221,7
miera nezamestnanosti mladých20218,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20210,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202127
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz januára 202418 486
počet nezamestnaných žienz januára 20249459

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Kozep-Dunantul na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Kozep-Dunantul akt/podiel-nezamestnanosti-HU21-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Kozep-Dunantul

NACE r2%NACE r2%
A183 %B-E180,534 %
F44,88 %G-I123,523 %
J11,82 %K6,31 %
M_N25,15 %O-Q103,219 %
R-U19,14 %TOTAL534,7100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Kozep-Dunantul, 2022

Demografia

demograficky strom HU21 Kozep-Dunantul 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.059399e+06
hustota obyvateľstva202299
index demografickej závislosti202331,7
demograficky strom HU21 Kozep-Dunantul demografická pyramída

Ostatné: Zadunajsko, Del-Dunantul, Nyugat-Dunantul, Kozep-Dunantul

Susedia: Del-Dunantul, Nyugat-Dunantul, Peštianska župa, Západné Slovensko, Del-Alfold

Podregióny: Stoličnobelehradská župa, Komárňansko-ostrihomská župa, Vesprémska župa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Kozep-Dunantul – HU21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHU21, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU21
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .