qr kod na stranku

Vesprémska župa – HU213

regióny EÚ: Maďarsko > Zadunajsko > Kozep-Dunantul > Vesprémska župa


mapka Vesprémska župa HU213
UkazovateľObdobieHodnota
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202158

Viac na wikipédii Wikidata Q188890 OpenStreetMap 22278 Vesprémska župa in English: HU213

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 20235911
počet nezamestnaných žienz júla 20232959

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Vesprémska župa na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Vesprémska župa akt/podiel-nezamestnanosti-HU213-lau

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2022339 291
hustota obyvateľstva202281,4
index demografickej závislosti202234,1
demograficky strom HU213 Vesprémska župa demografická pyramída

Ostatné: Kozep-Dunantul, Komárňansko-ostrihomská župa, Stoličnobelehradská župa, Vesprémska župa

Susedia: Vašská župa, Šomoďská župa, Komárňansko-ostrihomská župa, Rábsko-mošonsko-šopronská župa, Zalianska župa, Stoličnobelehradská župa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Vesprémska župa – HU213, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/HU213


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU213
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .