qr kod na stranku

Peštianska župa – HU12

regióny EÚ: Maďarsko > Kozep-Magyarorszag > Peštianska župa


mapka Peštianska župa HU12
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20226,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20224,68
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20222,64
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20226,95
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202289,44
podiel nezamestnanosti mužov a žien202291,3
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201353,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20226,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202161
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202276,2

Viac na wikipédii Wikidata Q188612 Peštianska župa in English: HU12

Podregióny: Pest

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,2
miera nezamestnanosti mladých20228
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202240
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202318 514
počet nezamestnaných žienz júla 202310 303

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Peštianska župa na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Peštianska župa akt/podiel-nezamestnanosti-HU12-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Peštianska župa

NACE r2%NACE r2%
A16,22 %B-E138,221 %
F548 %G-I181,127 %
J30,65 %K152 %
L6,71 %M_N56,88 %
O-Q143,821 %R-U30,35 %
TOTAL672,7100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Peštianska župa, 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20221 325 036
hustota obyvateľstva2022209,7
index demografickej závislosti202227,1
demograficky strom HU12 Peštianska župa demografická pyramída

Ostatné: Kozep-Magyarorszag, Budapešť, Peštianska župa

Susedia: Eszak-Magyarorszag, Kozep-Dunantul, Eszak-Alfold, Západné Slovensko, Budapešť, Del-Alfold

Podregióny: Pest

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Peštianska župa – HU12, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/HU12


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU12
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .