qr kod na stranku

Peštianska župa – HU12

regióny EÚ: Maďarsko > Kozep-Magyarorszag > Peštianska župa


mapka Peštianska župa HU12
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20237,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20234,69
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20232,97
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20236,63
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202388,63
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023140,74
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201353,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20237,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202265
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202376,3
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202012,7

Viac na wikipédii Wikidata Q188612 Peštianska župa in English: HU12

Podregióny: Peštianska župa

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,3
miera nezamestnanosti mladých202310,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202339,5
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz apríla 202418 518
počet nezamestnaných žienz apríla 20249759

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Peštianska župa na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Peštianska župa akt/podiel-nezamestnanosti-HU12-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Peštianska župa

NACE r2%NACE r2%
A8,31 %B-E140,420 %
F659 %G-I17926 %
J32,85 %K17,23 %
L6,71 %M_N67,710 %
O-Q139,920 %R-U284 %
TOTAL684,9100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Peštianska župa, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.32879e+06
hustota obyvateľstva2021207,5
index demografickej závislosti202327,3
demograficky strom HU12 Peštianska župa demografická pyramída

Ostatné: Kozep-Magyarorszag, Budapešť, Peštianska župa

Susedia: Eszak-Magyarorszag, Kozep-Dunantul, Eszak-Alfold, Západné Slovensko, Budapešť, Del-Alfold

Podregióny: Peštianska župa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Peštianska župa – HU12, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHU12, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU12
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .