qr kod na stranku

Peštianska župa - HU12

regióny EÚ: Maďarsko > Kozep-Magyarorszag > Peštianska župa


mapka Peštianska župa HU12
vlajka Peštianska župa HU12 erb Peštianska župa HU12
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202127,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202161
miera nezamestnanosti20213
miera zamestnanosti202175,7
počet obyvateľov20211 309 802
hustota obyvateľstva2019205,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,2
miera nezamestnanosti mladých202110,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201353,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,5
index demografickej závislosti202127,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,78

viac na wikipédii

demograficky strom HU12 Peštianska župa podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Maďarska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Maďarska akt/podiel-nezamestnanosti-madarsko-jaras-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Peštianska župa

nace_r2%
A16,32 %
B-E129,320 %
F55,98 %
G-I18328 %
J30,85 %
K16,63 %
L4,21 %
M_N56,99 %
O-Q136,521 %
R-U29,85 %
TOTAL659,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Peštianska župa, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Peštianska župa

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HU12 Peštianska župa demografická pyramída

ostatné: Kozep-Magyarorszag, Budapest, Peštianska župa

susedia: Eszak-Magyarorszag, Kozep-Dunantul, Eszak-Alfold, Západné Slovensko, Budapest, Del-Alfold

podregióny: Pest

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Peštianska župa - HU12, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU12


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU12
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .