qr kod na stranku

Kozep-Magyarorszag - HU1

regióny EÚ: Maďarsko > Kozep-Magyarorszag


mapka Kozep-Magyarorszag HU1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202128,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020113
miera nezamestnanosti20212,9
miera zamestnanosti202177
počet obyvateľov20213 033 638
hustota obyvateľstva2019447,5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20213
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20217,82
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,9
miera nezamestnanosti mladých202110,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201616,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216
index demografickej závislosti202130,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202189,31
demograficky strom HU1 Kozep-Magyarorszag podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Maďarska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Maďarska akt/podiel-nezamestnanosti-madarsko-jaras-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Kozep-Magyarorszag

nace_r2%
J121,58 %
R-U80,55 %
F100,17 %
K54,84 %
O-Q339,622 %
A19,21 %
B-E222,715 %
M_N206,413 %
TOTAL1534,3100 %
L17,41 %
G-I371,824 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Kozep-Magyarorszag, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Kozep-Magyarorszag

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HU1 Kozep-Magyarorszag 1996 demografická pyramída demograficky strom HU1 Kozep-Magyarorszag demografická pyramída

ostatné: Maďarsko, ALFOLD ES ESZAK, Zadunajsko, Kozep-Magyarorszag

susedia: Zadunajsko, Slovensko, ALFOLD ES ESZAK

podregióny: Budapest, Peštianska župa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kozep-Magyarorszag - HU1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .