qr kod na stranku

Kozep-Magyarorszag – HU1

regióny EÚ: Maďarsko > Kozep-Magyarorszag


mapka Kozep-Magyarorszag HU1
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20224,88
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,26
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20226,61
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202291,66
podiel nezamestnanosti mužov a žien202295,65
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201616,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20226,2
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021115
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202278

Wikidata Q852742 OpenStreetMap 22786 Kozep-Magyarorszag in English: HU1

Podregióny: Budapešť, Peštianska župa


demograficky strom HU1 Kozep-Magyarorszag podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,3
miera nezamestnanosti mladých20228,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202236,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202337 933
počet nezamestnaných žienz júla 202321 398

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Kozep-Magyarorszag na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Kozep-Magyarorszag akt/podiel-nezamestnanosti-HU1-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Kozep-Magyarorszag

NACE r2%NACE r2%
A18,71 %B-E234,415 %
F98,26 %G-I384,525 %
J120,38 %K58,94 %
L21,41 %M_N210,513 %
O-Q334,221 %R-U85,25 %
TOTAL1566,4100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Kozep-Magyarorszag, 2022

Demografia

demograficky strom HU1 Kozep-Magyarorszag 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20223 031 887
hustota obyvateľstva2022446,6
index demografickej závislosti202230,2
demograficky strom HU1 Kozep-Magyarorszag demografická pyramída

Ostatné: Maďarsko, Zadunajsko, Kozep-Magyarorszag, Dolná zem a sever

Susedia: Zadunajsko, Slovensko, Dolná zem a sever

Podregióny: Budapešť, Peštianska župa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Kozep-Magyarorszag – HU1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/HU1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU1
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .