qr kod na stranku

Kozep-Magyarorszag – HU1

regióny EÚ: Maďarsko > Kozep-Magyarorszag


mapka Kozep-Magyarorszag HU1
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202311,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20234,56
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20233,32
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20235,87
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202391,76
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023120,83
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201616,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20235,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022118
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202377,9
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202011,8

Wikidata Q852742 OpenStreetMap 22786 Kozep-Magyarorszag in English: HU1

Podregióny: Budapešť, Peštianska župa


demograficky strom HU1 Kozep-Magyarorszag podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,7
miera nezamestnanosti mladých20239,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202333,9
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz apríla 202438 928
počet nezamestnaných žienz apríla 202421 128

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Kozep-Magyarorszag na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Kozep-Magyarorszag akt/podiel-nezamestnanosti-HU1-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Kozep-Magyarorszag

NACE r2%NACE r2%
A9,81 %B-E235,315 %
F1177 %G-I391,525 %
J120,18 %K62,24 %
L20,91 %M_N213,413 %
O-Q337,321 %R-U81,45 %
TOTAL1588,9100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Kozep-Magyarorszag, 2023

Demografia

demograficky strom HU1 Kozep-Magyarorszag 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20232.999794e+06
hustota obyvateľstva2022444,1
index demografickej závislosti202329,9
demograficky strom HU1 Kozep-Magyarorszag demografická pyramída

Ostatné: Maďarsko, Dolná zem a sever, Kozep-Magyarorszag, Zadunajsko

Susedia: Zadunajsko, Slovensko, Dolná zem a sever

Podregióny: Budapešť, Peštianska župa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Kozep-Magyarorszag – HU1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHU1, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU1
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .