qr kod na stranku

Kozep-Magyarorszag - HU1

regióny EÚ: Maďarsko > Kozep-Magyarorszag


mapka Kozep-Magyarorszag HU1
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,3
miera nezamestnanosti mladých20228,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202236,6
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,6
Demografia
počet obyvateľov20223 031 887
hustota obyvateľstva2022446,6
index demografickej závislosti202230,2
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202291,66
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201616,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20226,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021115
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202278

wikidata Q852742 OpenStreetMap 22723 Kozep-Magyarorszag in English: HU1 podregióny: Budapešť, Peštianska župa

demograficky strom HU1 Kozep-Magyarorszag podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Kozep-Magyarorszag na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Kozep-Magyarorszag akt/podiel-nezamestnanosti-HU1-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Kozep-Magyarorszag

nace_r2%
A18,71 %
B-E234,415 %
F98,26 %
G-I384,525 %
J120,38 %
K58,94 %
L21,41 %
M_N210,513 %
O-Q334,221 %
R-U85,25 %
TOTAL1566,4100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Kozep-Magyarorszag, 2022 demograficky strom HU1 Kozep-Magyarorszag 1996 demografická pyramída demograficky strom HU1 Kozep-Magyarorszag demografická pyramída

ostatné: Maďarsko, Kozep-Magyarorszag, ALFOLD ES ESZAK, Zadunajsko

susedia: Zadunajsko, Slovensko, ALFOLD ES ESZAK

podregióny: Budapešť, Peštianska župa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kozep-Magyarorszag - HU1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .