qr kod na stranku

Budapešť – HU11

regióny EÚ: Maďarsko > Kozep-Magyarorszag > Budapešť


mapka Budapešť HU11
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20225,04
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,74
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20226,37
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202293,32
podiel nezamestnanosti mužov a žien202291,67
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20225,7
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022158
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202279,4
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202011,2

Viac na wikipédii Wikidata Q1781 OpenStreetMap 37244 Budapešť in English: HU11

Podregióny: Budapešť


demograficky strom HU11 Budapešť podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,3
miera nezamestnanosti mladých20228,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202234,1
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz januára 202420 148
počet nezamestnaných žienz januára 202411 349

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Budapešť na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Budapešť akt/podiel-nezamestnanosti-HU11-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Budapešť

NACE r2%NACE r2%
B-E96,211 %F44,25 %
G-I203,423 %J89,710 %
K43,95 %L14,62 %
M_N153,817 %O-Q190,421 %
R-U54,96 %TOTAL893,7100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Budapešť, 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.671004e+06
hustota obyvateľstva20223363,4
index demografickej závislosti202331,9
demograficky strom HU11 Budapešť demografická pyramída

Ostatné: Kozep-Magyarorszag, Peštianska župa, Budapešť

Susedia: Peštianska župa

Podregióny: Budapešť

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Budapešť – HU11, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHU11, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU11
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .