qr kod na stranku

Budapešť – HU11

regióny EÚ: Maďarsko > Kozep-Magyarorszag > Budapešť


mapka Budapešť HU11
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202314,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20234,47
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20233,62
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20235,32
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202394,24
podiel nezamestnanosti mužov a žien202395,65
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20233,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022158
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202379,2
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202011,2

Viac na wikipédii Wikidata Q1781 OpenStreetMap 1244004 Budapešť in English: HU11

Podregióny: Budapešť


demograficky strom HU11 Budapešť podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,3
miera nezamestnanosti mladých20239
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202327,8
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz mája 202419 946
počet nezamestnaných žienz mája 202411 041

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Budapešť na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Budapešť akt/podiel-nezamestnanosti-HU11-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Budapešť

NACE r2%NACE r2%
B-E94,910 %F526 %
G-I212,524 %J87,310 %
K455 %L14,22 %
M_N145,816 %O-Q197,522 %
R-U53,46 %TOTAL904100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Budapešť, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.671004e+06
hustota obyvateľstva20213405,9
index demografickej závislosti202331,9
demograficky strom HU11 Budapešť demografická pyramída

Ostatné: Kozep-Magyarorszag, Peštianska župa, Budapešť

Susedia: Peštianska župa

Podregióny: Budapešť

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Budapešť – HU11, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHU11, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU11
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .