qr kod na stranku

Budapest - HU11

regióny EÚ: Maďarsko > Kozep-Magyarorszag > Budapest


mapka Budapest HU11
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202128,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021156
miera nezamestnanosti20212,9
miera zamestnanosti202178
počet obyvateľov20211 723 836
hustota obyvateľstva20193433,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,2
miera nezamestnanosti mladých202110,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,6
index demografickej závislosti202132,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202189,68
demograficky strom HU11 Budapest podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Maďarska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Maďarska akt/podiel-nezamestnanosti-madarsko-jaras-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Budapest

nace_r2%
A30 %
B-E93,411 %
F44,25 %
G-I188,822 %
J90,610 %
K38,24 %
L13,32 %
M_N149,517 %
O-Q203,223 %
R-U50,86 %
TOTAL875,1100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Budapest, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Budapest

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HU11 Budapest demografická pyramída

ostatné: Kozep-Magyarorszag, Budapest, Peštianska župa

susedia: Peštianska župa

podregióny: Budapešť

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Budapest - HU11, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU11


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU11
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .