qr kod na stranku

Pays-de-la-Loire - FRG

regióny EÚ: Francúzsko > Pays-de-la-Loire


mapka Pays-de-la-Loire FRG
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,1
miera nezamestnanosti mladých202213,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202217,8
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202214,5
Demografia
počet obyvateľov20223 882 895
hustota obyvateľstva2022120,1
index demografickej závislosti202235,9
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202298,31
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202221
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202193
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202270,2

Pays-de-la-Loire in English: FRG podregióny: Pays-de-la-Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée

demograficky strom FRG Pays-de-la-Loire podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Pays-de-la-Loire

nace_r2%
A714 %
B-E27617 %
F1298 %
G-I314,219 %
J42,63 %
K51,33 %
L151 %
M_N164,610 %
NRP14,71 %
O-Q48329 %
R-U83,75 %
TOTAL1645,1100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Pays-de-la-Loire, 2022 demograficky strom FRG Pays-de-la-Loire 1996 demografická pyramída demograficky strom FRG Pays-de-la-Loire demografická pyramída

Z wikipédie:

Pays-de-la-Loire, doslova: Kraje Loiry, je francúzsky administratívny región.

ostatné: Francúzsko, Grand Est, Bretónsko, Korzika, Zámorský departement, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitánia, Normandia, Île-de-France, Centre, Pays-de-la-Loire, Burgundsko-Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, Nové Akvitánsko, Provence-Alpes-Côte d’Azur

susedia: Centre, Normandia, Bretónsko, Nové Akvitánsko

podregióny: Pays-de-la-Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Pays-de-la-Loire - FRG, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRG


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRG
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .