qr kod na stranku

Pays-de-la-Loire - FRG0

regióny EÚ: Francúzsko > PAYS DE LA LOIRE > Pays-de-la-Loire


mapka Pays-de-la-Loire FRG0
erb Pays-de-la-Loire FRG0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202121,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202193
miera nezamestnanosti20216
miera zamestnanosti202169,9
počet obyvateľov20223 882 895
hustota obyvateľstva2019118,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,8
miera nezamestnanosti mladých202115,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202123
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,9
index demografickej závislosti202235,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202196,21

viac na wikipédii

demograficky strom FRG0 Pays-de-la-Loire podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Pays-de-la-Loire

nace_r2%
A70,34 %
B-E276,217 %
F114,27 %
G-I307,919 %
J48,83 %
K59,34 %
L16,11 %
M_N151,39 %
NRP36,82 %
O-Q448,828 %
R-U835 %
TOTAL1612,7100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Pays-de-la-Loire, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Pays-de-la-Loire

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRG0 Pays-de-la-Loire 1996 demografická pyramída demograficky strom FRG0 Pays-de-la-Loire demografická pyramída

Z wikipédie:

Pays-de-la-Loire, doslova: Kraje Loiry, je francúzsky administratívny región.

Iné projekty

  • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pays-de-la-Loire

ostatné: PAYS DE LA LOIRE, Pays-de-la-Loire

susedia: Centre, Dolná Normandia, Poitou-Charentes, Bretónsko

podregióny: Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Pays-de-la-Loire - FRG0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRG0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRG0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .