qr kod na stranku

Bretónsko - FRH0

regióny EÚ: Francúzsko > BRETAGNE > Bretónsko


mapka Bretónsko FRH0
vlajka Bretónsko FRH0 erb Bretónsko FRH0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202120,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202090
miera nezamestnanosti20215,8
miera zamestnanosti202169,9
počet obyvateľov20213 386 415
hustota obyvateľstva2019122,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20216,97
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202129,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní202111,1
miera nezamestnanosti mladých202113,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202135,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,8
index demografickej závislosti202138,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202194,3

viac na wikipédii

demograficky strom FRH0 Bretónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Bretónsko

nace_r2%
NRP30,92 %
J413 %
R-U80,46 %
F91,46 %
K44,63 %
O-Q418,630 %
A58,54 %
B-E203,114 %
M_N120,28 %
TOTAL1418,3100 %
L22,22 %
G-I307,622 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Bretónsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Bretónsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRH0 Bretónsko 1996 demografická pyramída demograficky strom FRH0 Bretónsko demografická pyramída

ostatné: BRETAGNE, Bretónsko

susedia: Dolná Normandia, Pays-de-la-Loire

podregióny: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Bretónsko - FRH0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRH0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRH0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .